Π.Ε.Α.Λ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΙΑΣ, ΑΛΑΜΠΡΑΣ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 33796
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/12/88
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Π.Ε.Α.Λ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΙΑΣ, ΑΛΑΜΠΡΑΣ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33796

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Π.Ε.Α.Λ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΙΑΣ, ΑΛΑΜΠΡΑΣ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Ε.Α.Λ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΙΑΣ, ΑΛΑΜΠΡΑΣ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33796

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Π.Ε.Α.Λ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΙΑΣ, ΑΛΑΜΠΡΑΣ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48045

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THEMO BROS ENTERPRISES CO. LIMITED

HE 77046

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of THEMO BROS ENTERPRISES CO. LIMITED

THEMO BROS ENTERPRISES CO. LIMITED

HE 77046

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of THEMO BROS ENTERPRISES CO. LIMITED

IRENTOR TRADING LIMITED

HE 112795

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IRENTOR TRADING LIMITED

CANTALEX PROPERTIES LIMITED

HE 112943

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CANTALEX PROPERTIES LIMITED

APW NEWS SERVICES LIMITED

HE 114943

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of APW NEWS SERVICES LIMITED

CYPMECO LIMITED

HE 114955

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CYPMECO LIMITED

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 117184

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E. PRESS DATA LIMITED

HE 117246

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of E. PRESS DATA LIMITED

FUCTUS AERICUS LIMITED

HE 118319

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of FUCTUS AERICUS LIMITED

EXFOREX LIMITED

HE 121455

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of EXFOREX LIMITED

ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122035

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SMART TRANSACTIONS LIMITED

HE 124040

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SMART TRANSACTIONS LIMITED

ΝΕΟΜΟΧΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131662

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΝΕΟΜΟΧΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYEPROXX LIMITED

HE 131904

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CYEPROXX LIMITED

INSTICTA HOLDINGS LIMITED

HE 133397

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of INSTICTA HOLDINGS LIMITED

CORPMAX LIMITED

HE 134219

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CORPMAX LIMITED

ECH EUROPEAN CAPITAL LIMITED

HE 140541

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ECH EUROPEAN CAPITAL LIMITED

RODENOR SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 145017

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of RODENOR SHIPPING COMPANY LIMITED

MORLINGTON HOLDINGS LIMITED

HE 187722

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MORLINGTON HOLDINGS LIMITED

POLYBION LIMITED

HE 214982

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of POLYBION LIMITED

EXTRAPANTA LIMITED

HE 256532

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of EXTRAPANTA LIMITED

J.M.V. ENTERTAINMENT LIMITED

HE 256598

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of J.M.V. ENTERTAINMENT LIMITED

EMISON LIMITED

HE 273393

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of EMISON LIMITED

ΚΥΚΚΟΣ & ΒΑΣΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 295901

Potentially Related to ΒΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΚΥΚΚΟΣ & ΒΑΣΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS FARMING COMPANY LIMITED

HE 57

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CYPRUS FARMING COMPANY LIMITED

CYPRUS FARMING COMPANY LIMITED

HE 57

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CYPRUS FARMING COMPANY LIMITED

COSTAS BLUE BAR

EE 920

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of COSTAS BLUE BAR

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument