ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 33803
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
09/12/88
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

VOTHROTRANS

S 7962

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of VOTHROTRANS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ

S 8458

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ

C.S. FILM HOUSE

S 10689

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of C.S. FILM HOUSE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΜΑ.ΜΙ.ΠΑ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10729

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΜΑ.ΜΙ.ΠΑ. ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12917

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΛΟΥΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Χ.Ι.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13558

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Α/ΦΟΙ Χ.Ι.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Χ.Ι.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13558

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Χ.Ι.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARIOS CHARALAMBOUS CYPRUS ACQUAINTANCE AGENCY

EE 16545

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of MARIOS CHARALAMBOUS CYPRUS ACQUAINTANCE AGENCY

M.H. KNOWHOW

EE 17190

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of M.H. KNOWHOW

TARAMA DESIGNS

EE 19032

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of TARAMA DESIGNS

Q - PRO TRADING

EE 22879

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of Q - PRO TRADING

MARIOS CHARALAMBOUS PRIVATE INSTITUTE - ACCOUNTING CENTER

EE 24753

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of MARIOS CHARALAMBOUS PRIVATE INSTITUTE - ACCOUNTING CENTER

MICHAEL CHARALAMBOUS & SONS LIMITED

HE 28173

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MICHAEL CHARALAMBOUS & SONS LIMITED

ILLUSIONS SALON

EE 28742

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ILLUSIONS SALON

TENSIONE BOUTIQUE

EE 28803

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of TENSIONE BOUTIQUE

M.CH. THE FASHIONIST

EE 33577

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of M.CH. THE FASHIONIST

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33803

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33803

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARIOS CHARALAMBOUS CAR PARTS LIMITED

HE 34933

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MARIOS CHARALAMBOUS CAR PARTS LIMITED

MDVSALARM SECURITY SYSTEMS

EE 36085

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of MDVSALARM SECURITY SYSTEMS

M.C. A MANS WORLD

EE 38826

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of M.C. A MANS WORLD

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39092

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & M & X NEO-BETON CO LIMITED

HE 39658

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A & M & X NEO-BETON CO LIMITED

CIRCLE IN SQUARE

EE 43766

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CIRCLE IN SQUARE

ΝΕ.Π.Ε.Φ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46008

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΝΕ.Π.Ε.Φ. ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46926

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΛΟΥΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46926

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΛΟΥΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥΡΓΟΥΡΗ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47753

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥΡΓΟΥΡΗ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

S & P CHARALAMBOUS LIMITED

HE 53495

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of S & P CHARALAMBOUS LIMITED

S & P CHARALAMBOUS LIMITED

HE 53495

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of S & P CHARALAMBOUS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.