ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗ (Μ.Ι.Α.) ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 338496
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/12/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

EDENVALE PHARMACY LIMITED

HE 20669

Related to ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of EDENVALE PHARMACY LIMITED

L & C BEST CLEANERS LIMITED

HE 66182

Related to ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of L & C BEST CLEANERS LIMITED

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗ (Μ.Ι.Α.) ΛΤΔ

HE 338496

Related to ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗ (Μ.Ι.Α.) ΛΤΔ

CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

HE 20947

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

HE 20947

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

M.S.A. ELECTRICAL SYSTEMS ARCHITECTURE LTD

HE 198306

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of M.S.A. ELECTRICAL SYSTEMS ARCHITECTURE LTD

M.S.A. ELECTRICAL SYSTEMS ARCHITECTURE LTD

HE 198306

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of M.S.A. ELECTRICAL SYSTEMS ARCHITECTURE LTD

ARMOLIA INVESTMENTS LIMITED

HE 275269

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ARMOLIA INVESTMENTS LIMITED

PERFORMANCE RONNARU COMPANY LIMITED

HE 317107

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of PERFORMANCE RONNARU COMPANY LIMITED

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗ (Μ.Ι.Α.) ΛΤΔ

HE 338496

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗ (Μ.Ι.Α.) ΛΤΔ

EXSEC SERVICES LTD

HE 362845

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of EXSEC SERVICES LTD

EXSEC SERVICES LTD

HE 362845

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of EXSEC SERVICES LTD

MSW GREEN ENERGY GLOBAL LIMITED

ΗΕ 395691

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of MSW GREEN ENERGY GLOBAL LIMITED

TIOMARKETS CY LTD

ΗΕ 399709

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of TIOMARKETS CY LTD

DEBBONAIRE LIMITED

HE 386592

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of DEBBONAIRE LIMITED

DEBBONAIRE LIMITED

HE 386592

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of DEBBONAIRE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.