ΤΟ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 34019
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/12/88
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

REAL FARE TRADING

EE 6066

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of REAL FARE TRADING

ΤΟ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙ ΛΤΔ

HE 34019

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΤΟ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙ ΛΤΔ

XENIOS SILVER STORE LIMITED

HE 91973

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of XENIOS SILVER STORE LIMITED

GREG HAIR DESIGN LTD

HE 322676

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of GREG HAIR DESIGN LTD

ΤΟ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙ ΛΤΔ

HE 34019

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΤΟ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙ ΛΤΔ

ANTONIOU & CHRYSOSTOMOU ART CENTER LIMITED

HE 36884

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ANTONIOU & CHRYSOSTOMOU ART CENTER LIMITED

N.S.P. SHISHA PROJECT

EE 46135

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of N.S.P. SHISHA PROJECT

GHDS GNOSIS - HUMAN DEVELOPMENT SYSTEMS LIMITED

HE 92260

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GHDS GNOSIS - HUMAN DEVELOPMENT SYSTEMS LIMITED

OFFSERVE MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED

HE 125770

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of OFFSERVE MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 174376

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SAILOR SEA TRANSPORT LTD

HE 197633

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of SAILOR SEA TRANSPORT LTD

MURACO HOLDINGS LIMITED

HE 237116

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of MURACO HOLDINGS LIMITED

N & M QUIK COFFEE LIMITED

HE 253933

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of N & M QUIK COFFEE LIMITED

X & N HIGH-TEC FARM CO. LTD

HE 289670

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of X & N HIGH-TEC FARM CO. LTD

C. G. C APPETITE MEALS LTD

HE 298997

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of C. G. C APPETITE MEALS LTD

GREG HAIR DESIGN LTD

HE 322676

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GREG HAIR DESIGN LTD

C.G.C. LA MED LTD

HE 352409

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of C.G.C. LA MED LTD

P.N.C PRO-HOUSE PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

HE 385384

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of P.N.C PRO-HOUSE PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

TXF LICENSES LTD

ΗΕ 390094

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of TXF LICENSES LTD

STEPPING STONES TO A BRIGHTER FUTURE LIMITED

ΗΕ 395294

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of STEPPING STONES TO A BRIGHTER FUTURE LIMITED

FETCH LIMITED

ΗΕ 387677

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of FETCH LIMITED

INFLUPOOL LIMITED

ΗΕ 389688

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of INFLUPOOL LIMITED

TXF TRANSPORT LTD

ΗΕ 389966

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of TXF TRANSPORT LTD

MELIRICO LTD

ΗΕ 416444

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of MELIRICO LTD

SINKONEN LIMITED

ΗΕ 418083

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of SINKONEN LIMITED

SINKONEN LIMITED

ΗΕ 418083

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of SINKONEN LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument