ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΙΦΙΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 34278
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/01/89
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΤΟ ΛΙΧΝΑΡΙ

EE 3964

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΤΟ ΛΙΧΝΑΡΙ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ FELICITA

EE 5069

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ FELICITA

Π. ΛΟΥΚΑ & Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

S 8336

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of Π. ΛΟΥΚΑ & Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

P.CH. NICOLAOU ACCESSORIES

EE 21337

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of P.CH. NICOLAOU ACCESSORIES

GNN PROMOTIONS

EE 22882

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of GNN PROMOTIONS

P. NICOLAOU COMCY ELECTRONICS

EE 25245

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of P. NICOLAOU COMCY ELECTRONICS

P. & F. NICOLAOU CONSTRUCTION LIMITED

HE 27101

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of P. & F. NICOLAOU CONSTRUCTION LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27534

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27534

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν.Π.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34121

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Ν.Π.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΙΦΙΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34278

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΙΦΙΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΒΛΙΟΚΥΚΛΟΣ

EE 37359

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΒΙΒΛΙΟΚΥΚΛΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42048

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42048

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΗ

EE 43036

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΗ

JAP PLEATERS LIMITED

HE 49438

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of JAP PLEATERS LIMITED

Π. Α. ΠΑΝΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49796

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Π. Α. ΠΑΝΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π. Α. ΠΑΝΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49796

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Π. Α. ΠΑΝΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.K.S. NICOLAOU BROS FARM LIMITED

HE 51789

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A.K.S. NICOLAOU BROS FARM LIMITED

ANDREAS NICOLAOU & SON CLEARING AGENTS LIMITED

HE 53745

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ANDREAS NICOLAOU & SON CLEARING AGENTS LIMITED

ANDREAS NICOLAOU & SON CLEARING AGENTS LIMITED

HE 53745

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ANDREAS NICOLAOU & SON CLEARING AGENTS LIMITED

ΦΗΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 72583

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΦΗΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 82315

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

KANTELIAS CO LIMITED

HE 87459

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KANTELIAS CO LIMITED

PATISSERIE DAMIEN LIMITED

HE 90743

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of PATISSERIE DAMIEN LIMITED

KINSKI CO LIMITED

HE 92914

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KINSKI CO LIMITED

BELAMI CO LIMITED

HE 93088

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of BELAMI CO LIMITED

COMPUMALL LIMITED

HE 93663

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of COMPUMALL LIMITED

CHR. DEMETRIOU GENERAL ENTERPRISES LIMITED

HE 96424

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of CHR. DEMETRIOU GENERAL ENTERPRISES LIMITED

SURETRADE P.M. NICOLAOU INSURANCE AGENCIES & CONSULTANTS LTD

HE 109564

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SURETRADE P.M. NICOLAOU INSURANCE AGENCIES & CONSULTANTS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.