ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 34551
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/02/89
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

L & A ROUND ABOUT SUPERMARKET LIMITED

HE 27457

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of L & A ROUND ABOUT SUPERMARKET LIMITED

L & A ROUND ABOUT SUPERMARKET LIMITED

HE 27457

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of L & A ROUND ABOUT SUPERMARKET LIMITED

ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34551

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34551

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ISTROS CO. LIMITED

HE 62568

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ISTROS CO. LIMITED

N. E. SVELTOS WINDOW & CARPETS CLEANERS LIMITED

HE 80049

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of N. E. SVELTOS WINDOW & CARPETS CLEANERS LIMITED

CARPELIA INVESTMENTS LIMITED

HE 125287

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of CARPELIA INVESTMENTS LIMITED

PRAXO TRADING LIMITED

HE 131732

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of PRAXO TRADING LIMITED

JAVELINA INVESTMENTS LIMITED

HE 132423

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of JAVELINA INVESTMENTS LIMITED

ALVINGHAM TRADING LIMITED

HE 133222

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ALVINGHAM TRADING LIMITED

MINAROZA ENTERPRISES LIMITED

HE 136773

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of MINAROZA ENTERPRISES LIMITED

E. LIVEADS LIMITED

HE 306940

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of E. LIVEADS LIMITED

ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34551

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 5855

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ

P. ELEFTHERIOU & CO

S 12369

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of P. ELEFTHERIOU & CO

DEMOS AND TAKIS MOTOR AGENCY LIMITED

HE 20748

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of DEMOS AND TAKIS MOTOR AGENCY LIMITED

D. & K. ELEFTHERIOU LIMITED

HE 29826

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of D. & K. ELEFTHERIOU LIMITED

ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34551

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CORAL PRINTINGS LIMITED

HE 35077

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of CORAL PRINTINGS LIMITED

DELSENT LIMITED

HE 83870

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of DELSENT LIMITED

OPEN RADIO HOLDINGS LIMITED

HE 179158

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of OPEN RADIO HOLDINGS LIMITED

TSAMAREL HOLDINGS LIMITED

HE 208571

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of TSAMAREL HOLDINGS LIMITED

FINE HABITAT CREATORS LIMITED

HE 355779

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of FINE HABITAT CREATORS LIMITED

H.I.D.C LIMITED

HE 357728

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of H.I.D.C LIMITED

H.I.D.C LIMITED

HE 357728

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of H.I.D.C LIMITED

OVMK HOLDING LIMITED

HE 363757

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of OVMK HOLDING LIMITED

OVMK HOLDING LIMITED

HE 363757

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of OVMK HOLDING LIMITED

ARGOLAB HOLDINGS LIMITED

HE 376606

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ARGOLAB HOLDINGS LIMITED

ARGOLAB HOLDINGS LIMITED

HE 376606

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ARGOLAB HOLDINGS LIMITED

POZNER LIMITED

HE 353141

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of POZNER LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.