ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 34965
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/03/89
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

INVESTCO CORPORATION LIMITED

AE 1119

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of INVESTCO CORPORATION LIMITED

FRACTIUM LIMITED

AE 2031

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of FRACTIUM LIMITED

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

HE 2377

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

JAZZMUN LIMITED

AE 2709

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of JAZZMUN LIMITED

JAZZMUN LIMITED

AE 2709

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of JAZZMUN LIMITED

EAGLE METAL

S 10442

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is General Partner of EAGLE METAL

C & A METAL DUCTS

S 10462

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is General Partner of C & A METAL DUCTS

ΟΙΝΟΥ ΓΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

EE 32929

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Owner of ΟΙΝΟΥ ΓΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ

EE 33006

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Owner of ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34965

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED

HE 35353

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED

ARGYRIS ARGYROU PHOTOGRAPHY

EE 39428

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Owner of ARGYRIS ARGYROU PHOTOGRAPHY

TCD PRODUCTIONS

EE 40435

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Owner of TCD PRODUCTIONS

A & A ARGYROU TRADING LIMITED

HE 60818

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of A & A ARGYROU TRADING LIMITED

A. ARGYROU PARTY PLANNERS LIMITED

HE 79780

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of A. ARGYROU PARTY PLANNERS LIMITED

D.A.A CARWASH LIMITED

HE 93871

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of D.A.A CARWASH LIMITED

GENMOR COMMERCIAL LIMITED

HE 102066

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Assistant Secretary of GENMOR COMMERCIAL LIMITED

C & A METAL DUCTS LIMITED

HE 139389

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of C & A METAL DUCTS LIMITED

FXFM FINANCIAL CO LTD

HE 168511

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of FXFM FINANCIAL CO LTD

APLOSTON TRADING LIMITED

HE 176709

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of APLOSTON TRADING LIMITED

RODMART LIMITED

HE 178029

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of RODMART LIMITED

RODMART LIMITED

HE 178029

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of RODMART LIMITED

PROWEST LIMITED

HE 179420

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of PROWEST LIMITED

PROWEST LIMITED

HE 179420

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of PROWEST LIMITED

TAZRON LIMITED

HE 187175

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of TAZRON LIMITED

TAZRON LIMITED

HE 187175

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of TAZRON LIMITED

NEARFIELD LIMITED

HE 187177

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of NEARFIELD LIMITED

THE WILLSERV LIMITED

HE 190188

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Assistant Secretary of THE WILLSERV LIMITED

RIBITOL LIMITED

HE 200022

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of RIBITOL LIMITED

RIBITOL LIMITED

HE 200022

Potentially Related to ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of RIBITOL LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument