ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 35243
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/03/89
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35243

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35243

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40404

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΒΕΡΝΑ BON AMI

EE 5573

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΤΑΒΕΡΝΑ BON AMI

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

S 7870

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

G. & M. PHOTO - ENGRAVING LIMITED

HE 13010

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G. & M. PHOTO - ENGRAVING LIMITED

K.C. ALOHA DIVERS

EE 13242

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of K.C. ALOHA DIVERS

K.C. SAVANA FASHION

EE 13249

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of K.C. SAVANA FASHION

CHARA PEYIOTISSA VILLA

EE 16932

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CHARA PEYIOTISSA VILLA

CHARA PANORAMIC VILLA

EE 16933

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CHARA PANORAMIC VILLA

C.D.C. (CYPRUS DISTRIBUTION CENTRE) LIMITED

HE 22585

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of C.D.C. (CYPRUS DISTRIBUTION CENTRE) LIMITED

STOREX TRADING CO. LIMITED

HE 23602

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of STOREX TRADING CO. LIMITED

K. Z. SUPERTOYS & DOLIS MANUFACTURERS LIMITED

HE 23607

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of K. Z. SUPERTOYS & DOLIS MANUFACTURERS LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35220

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35220

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35243

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ

EE 37450

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ

KEITHS IMPORT-EXPORT LIMITED

HE 38969

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KEITHS IMPORT-EXPORT LIMITED

TOTTENHAM TRAVEL & INSURANCE AGENCY LIMITED

HE 42307

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of TOTTENHAM TRAVEL & INSURANCE AGENCY LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΥΡΟΓΙΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ

EE 42383

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΥΡΟΓΙΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ

ALOHA DIVE CENTER LIMITED

HE 67688

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ALOHA DIVE CENTER LIMITED

ALOHA DIVE CENTER LIMITED

HE 67688

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ALOHA DIVE CENTER LIMITED

Α & Μ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ (ΠΕΓΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83578

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Α & Μ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ (ΠΕΓΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FAMILY NEST TA THALASSINA FISH TAVERN LIMITED

HE 111946

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of FAMILY NEST TA THALASSINA FISH TAVERN LIMITED

THE ARC ARTS & CRAFTS COMPANY LIMITED

HE 112088

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of THE ARC ARTS & CRAFTS COMPANY LIMITED

BLYCROFT DEVELOPMENTS LIMITED

HE 112833

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of BLYCROFT DEVELOPMENTS LIMITED

G. K. P. TRADING CO LIMITED

HE 113144

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G. K. P. TRADING CO LIMITED

G. K. P. TRADING CO LIMITED

HE 113144

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of G. K. P. TRADING CO LIMITED

THE BEAMING SMILE COMPANY LIMITED

HE 122254

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of THE BEAMING SMILE COMPANY LIMITED

PLUSPRINT LIMITED

HE 126314

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PLUSPRINT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.