ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 35694
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/04/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35694

Related to ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35694

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

JAMAICA MOTOR AGENCY

EE 2397

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Owner of JAMAICA MOTOR AGENCY

AUSTECH MARINE

EE 33573

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Owner of AUSTECH MARINE

OZTECH MARINE

EE 33733

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Owner of OZTECH MARINE

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35694

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35694

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

BARGE DEVELOPERS LTD

HE 228880

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Director of BARGE DEVELOPERS LTD

BARGE DEVELOPERS LTD

HE 228880

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ who is Secretary of BARGE DEVELOPERS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.