ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 357248
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/06/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

J & A OTTO SERVICE GARAGE

S 5692

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is General Partner of J & A OTTO SERVICE GARAGE

NIMALE ESTATES LIMITED

HE 21045

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of NIMALE ESTATES LIMITED

CLEVER CLEAN

EE 40008

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Owner of CLEVER CLEAN

HERODOTOS CHARALAMBOUS FAMILY LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 40490

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of HERODOTOS CHARALAMBOUS FAMILY LAND DEVELOPERS LIMITED

Α. ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42474

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of Α. ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42474

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of Α. ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. ERODOTOU LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 55252

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of CHR. ERODOTOU LAND DEVELOPERS LIMITED

RNIK ENTERPRISES LIMITED

HE 65902

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of RNIK ENTERPRISES LIMITED

RNIK ENTERPRISES LIMITED

HE 65902

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of RNIK ENTERPRISES LIMITED

A. A. ERODOTOU LIMITED

HE 70631

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of A. A. ERODOTOU LIMITED

CHR. AND A. ERODOTOU PROPERTIES LIMITED

HE 75433

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of CHR. AND A. ERODOTOU PROPERTIES LIMITED

CHR. AND A. ERODOTOU PROPERTIES LIMITED

HE 75433

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of CHR. AND A. ERODOTOU PROPERTIES LIMITED

HERODOTOU BETTING LIMITED

HE 118880

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of HERODOTOU BETTING LIMITED

Γ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 166466

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of Γ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.A.G.M. ERODOTOU BROTHERS LIMITED

HE 167085

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of C.A.G.M. ERODOTOU BROTHERS LIMITED

ANDREAS ERODOTOU ENTERPRISE LTD

HE 181576

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of ANDREAS ERODOTOU ENTERPRISE LTD

ANDREAS ERODOTOU ENTERPRISE LTD

HE 181576

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of ANDREAS ERODOTOU ENTERPRISE LTD

A.H. PHARMA PHARMA LTD

HE 309176

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of A.H. PHARMA PHARMA LTD

GRAPHONECYPRUS LTD

HE 314756

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of GRAPHONECYPRUS LTD

GRAPHONECYPRUS LTD

HE 314756

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of GRAPHONECYPRUS LTD

ALPHA GOLD & SILVER JEWELLERY LIMITED

HE 316491

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of ALPHA GOLD & SILVER JEWELLERY LIMITED

ALPHA GOLD & SILVER JEWELLERY LIMITED

HE 316491

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of ALPHA GOLD & SILVER JEWELLERY LIMITED

A.D.M. STATION LTD

HE 322253

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of A.D.M. STATION LTD

A.H. 4BIOFAMILY LTD

HE 333747

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of A.H. 4BIOFAMILY LTD

PM LIFEBEAT LIMITED

HE 341697

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of PM LIFEBEAT LIMITED

PM LIFEBEAT LIMITED

HE 341697

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of PM LIFEBEAT LIMITED

AHMKP PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED

HE 349541

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of AHMKP PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED

AHMKP PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED

HE 349541

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of AHMKP PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED

CHR. IACOVOU LIMITED

HE 356000

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Secretary of CHR. IACOVOU LIMITED

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 357248

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ who is Director of ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.