Α.Α. XECUTE ADVERTISING LTD

Reg. Number:
HE 360190
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/09/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

C & S GEORGIOU LIMITED

HE 24094

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of C & S GEORGIOU LIMITED

PRIMAVERA JOINERY LIMITED

HE 84087

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of PRIMAVERA JOINERY LIMITED

ANDREAS AGATHANGELOU TRADING LIMITED

HE 112030

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of ANDREAS AGATHANGELOU TRADING LIMITED

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125402

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125402

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α ΛΙΜΙΤΕΔ

MAGICAL FOOD INDUSTRIES LIMITED

HE 126320

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of MAGICAL FOOD INDUSTRIES LIMITED

INTERCOMERS HOLDINGS LIMITED

HE 137659

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of INTERCOMERS HOLDINGS LIMITED

A & A JUNGLE DESIGNS IMPORTERS & DISTRIBUTORS LIMITED

HE 141003

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of A & A JUNGLE DESIGNS IMPORTERS & DISTRIBUTORS LIMITED

A & A JUNGLE DESIGNS IMPORTERS & DISTRIBUTORS LIMITED

HE 141003

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of A & A JUNGLE DESIGNS IMPORTERS & DISTRIBUTORS LIMITED

B & D HOME AND GARDEN CARE LIMITED

HE 142557

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of B & D HOME AND GARDEN CARE LIMITED

D.N.I. CO LIMITED

HE 152635

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of D.N.I. CO LIMITED

A.A. AGATHA TRADING LTD

HE 243281

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of A.A. AGATHA TRADING LTD

A.A. AGATHA TRADING LTD

HE 243281

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of A.A. AGATHA TRADING LTD

NICKOL T DEVELOPERS LTD

HE 264272

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of NICKOL T DEVELOPERS LTD

SELARTE CONSULTANCY LTD

HE 270535

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of SELARTE CONSULTANCY LTD

SELARTE CONSULTANCY LTD

HE 270535

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of SELARTE CONSULTANCY LTD

J.M. MARMI LIMITED

HE 289880

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of J.M. MARMI LIMITED

AGATHAGGELOU LUMEN LIGHTING LTD

HE 308275

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of AGATHAGGELOU LUMEN LIGHTING LTD

AGATHAGGELOU LUMEN LIGHTING LTD

HE 308275

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of AGATHAGGELOU LUMEN LIGHTING LTD

Α.Α. XECUTE ADVERTISING LTD

HE 360190

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of Α.Α. XECUTE ADVERTISING LTD

Α.Α. XECUTE ADVERTISING LTD

HE 360190

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of Α.Α. XECUTE ADVERTISING LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.