ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 36138
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/05/89
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SAVEWAY SUPERMARKET LIMITED

HE 28480

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of SAVEWAY SUPERMARKET LIMITED

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ GRIGIANA RESTAURANTS LIMITED

HE 32538

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ GRIGIANA RESTAURANTS LIMITED

POULECON FASHIONS LIMITED

HE 33261

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of POULECON FASHIONS LIMITED

PARSIFAL LIMITED

HE 35782

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of PARSIFAL LIMITED

LELANDRE FASHIONS DESIGNS LIMITED

HE 35906

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of LELANDRE FASHIONS DESIGNS LIMITED

K & R COCKTAIL BAR LIMITED

HE 35913

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of K & R COCKTAIL BAR LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36138

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

T. & P. GARAGE & DEALERS CO LIMITED

HE 37188

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of T. & P. GARAGE & DEALERS CO LIMITED

G & N GAVRIEL KINEZOS LIMITED

HE 42312

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of G & N GAVRIEL KINEZOS LIMITED

CHRISTOS AND ALEXIS IMPORT AND EXPORT AGENTS LIMITED

HE 44202

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of CHRISTOS AND ALEXIS IMPORT AND EXPORT AGENTS LIMITED

V & A ANNIXIS TAVERN RESTAURANT LIMITED

HE 44452

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of V & A ANNIXIS TAVERN RESTAURANT LIMITED

ANSER TRADING LIMITED

HE 87016

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of ANSER TRADING LIMITED

E.Ο. MEDITERRANEAN DEVELOPMENTS LIMITED

HE 188619

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of E.Ο. MEDITERRANEAN DEVELOPMENTS LIMITED

HARIS & ZOE MOTORS LIMITED

HE 193807

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΟΡΡΟΣ who is Secretary of HARIS & ZOE MOTORS LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36138

Potentially Related to ΘΕΟΦΙΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36138

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument