ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ Δ.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 362948
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/11/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

C & N CONSTANTINOU LIMITED

HE 109781

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of C & N CONSTANTINOU LIMITED

C & N AUDITORS LIMITED

HE 195576

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of C & N AUDITORS LIMITED

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

HE 304867

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

HE 304867

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

INFAB TRADING LIMITED

HE 305577

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of INFAB TRADING LIMITED

LEBLONE LITIGATION GROUP LIMITED

HE 333241

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of LEBLONE LITIGATION GROUP LIMITED

C.M.S. ME & A CONSTRUCTION MATERIAL SOLUTIONS LTD

HE 336955

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of C.M.S. ME & A CONSTRUCTION MATERIAL SOLUTIONS LTD

AEONIC INVESTMENTS LTD

HE 338913

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of AEONIC INVESTMENTS LTD

MNSPORT CONSULTANTS LTD

HE 348966

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of MNSPORT CONSULTANTS LTD

MNSPORT CONSULTANTS LTD

HE 348966

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of MNSPORT CONSULTANTS LTD

GLOBAL M&A OPPORTUNITIES FUND LIMITED

HE 355682

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of GLOBAL M&A OPPORTUNITIES FUND LIMITED

M.C. CORPORATE SERVICES LTD

HE 358683

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of M.C. CORPORATE SERVICES LTD

M.C. CORPORATE SERVICES LTD

HE 358683

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of M.C. CORPORATE SERVICES LTD

ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 362948

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ Δ.Ε.Π.Ε.

ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 362948

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ Δ.Ε.Π.Ε.

M.C. UNIVERSUM SERVICES LTD

ΗΕ 403178

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Director of M.C. UNIVERSUM SERVICES LTD

M.C. UNIVERSUM SERVICES LTD

ΗΕ 403178

Related to ΓΚΛΟΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ who is Secretary of M.C. UNIVERSUM SERVICES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.