''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 365292
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/01/17
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΟΙΖΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1290

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΟΙΖΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

CRYOREFRIGERATOR LIMITED

HE 211813

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of CRYOREFRIGERATOR LIMITED

BREVITY MANAGEMENT LTD

HE 232946

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of BREVITY MANAGEMENT LTD

BREVITY NOMINEES LTD

HE 233403

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of BREVITY NOMINEES LTD

AXAMTOUROULA LIMITED

HE 280786

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of AXAMTOUROULA LIMITED

AFTER STRAND INTERNATIONAL LIMITED

HE 347728

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of AFTER STRAND INTERNATIONAL LIMITED

''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

HE 365292

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of ''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

EIA MANUFACTURING LTD

HE 366427

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of EIA MANUFACTURING LTD

VAPOTAZ TRADE CORPORATION LTD

HE 372620

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of VAPOTAZ TRADE CORPORATION LTD

DYNATRAK HOLDING LTD

HE 372972

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of DYNATRAK HOLDING LTD

A.K. MERCURY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

HE 375974

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of A.K. MERCURY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

A.K. MEDICAL MERCURY COMPANY LTD

HE 376755

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of A.K. MEDICAL MERCURY COMPANY LTD

A.K. ROYAL HERMES COMPANY (CY) LTD

HE 376798

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of A.K. ROYAL HERMES COMPANY (CY) LTD

F CLINICS LIMITED

HE 379359

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of F CLINICS LIMITED

TIFLIS MED+ LIMITED

HE 379374

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of TIFLIS MED+ LIMITED

I.P. CLINICS LIMITED

HE 380218

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of I.P. CLINICS LIMITED

PMA EXPERIENCE TRADING LTD

HE 381169

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of PMA EXPERIENCE TRADING LTD

BREVITY SERVICES LTD

HE 381883

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of BREVITY SERVICES LTD

BREVITY HOLDINGS LTD

HE 381888

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of BREVITY HOLDINGS LTD

A.K. MED+IT SOLUTIONS LTD

HE 386457

Related to BREVITY SECRETARIAL LTD who is Secretary of A.K. MED+IT SOLUTIONS LTD

''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

HE 365292

Related to ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΑ who is Director of ''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

HE 365292

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ who is Director of ''ΒΑΣΩ'' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.