ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 366816
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/03/17
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

T.S.M.K. SKIP LIMITED

HE 236616

Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΝΑ who is Secretary of T.S.M.K. SKIP LIMITED

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366816

Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΝΑ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Z & K PANEL LIMITED

HE 134334

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of Z & K PANEL LIMITED

CH. K. PANEL LIMITED

HE 155992

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of CH. K. PANEL LIMITED

PRIMARY MEAT LIMITED

HE 323646

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of PRIMARY MEAT LIMITED

PRIMARY MEAT LIMITED

HE 323646

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of PRIMARY MEAT LIMITED

C.K. PANELS LTD

HE 345724

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of C.K. PANELS LTD

C.K. PANELS LTD

HE 345724

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of C.K. PANELS LTD

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366816

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366816

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.