ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 366816
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/03/17
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

T.S.M.K. SKIP LIMITED

HE 236616

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΝΑ who is Secretary of T.S.M.K. SKIP LIMITED

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366816

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΝΑ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Z & K PANEL LIMITED

HE 134334

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of Z & K PANEL LIMITED

CH. K. PANEL LIMITED

HE 155992

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of CH. K. PANEL LIMITED

PRIMARY MEAT LIMITED

HE 323646

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of PRIMARY MEAT LIMITED

PRIMARY MEAT LIMITED

HE 323646

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of PRIMARY MEAT LIMITED

C.K. PANELS LTD

HE 345724

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of C.K. PANELS LTD

C.K. PANELS LTD

HE 345724

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of C.K. PANELS LTD

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366816

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366816

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΟΣ & ΣΚΕΥΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Z & K PANEL LIMITED

HE 134334

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ who is Secretary of Z & K PANEL LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument