ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 370261
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/06/17
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

YIANNAKIS P. CONSTANTINOU ESTATES LIMITED

HE 10699

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of YIANNAKIS P. CONSTANTINOU ESTATES LIMITED

FOX BETTING LIMITED

HE 123086

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of FOX BETTING LIMITED

NEW DIMENSIONS PROPERTY DEVELOPMENTS LTD

HE 135317

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NEW DIMENSIONS PROPERTY DEVELOPMENTS LTD

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

HE 175854

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

PISTON HEADS LIMITED

HE 186108

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PISTON HEADS LIMITED

ROJASCO LTD

HE 196834

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ROJASCO LTD

ROJASCO LTD

HE 196834

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ROJASCO LTD

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΛΤΔ

HE 278492

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΛΤΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

HE 370261

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

HE 370261

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

G.A.K. CLEANERS LTD

HE 374575

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of G.A.K. CLEANERS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.