ΚΥΠΡΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 37301
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/09/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

M. GEORGIOU IMPORTS LIMITED

HE 30916

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of M. GEORGIOU IMPORTS LIMITED

ΚΥΠΡΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37301

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

D.S.M. MARKETING (OVERSEAS) LIMITED

HE 60485

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of D.S.M. MARKETING (OVERSEAS) LIMITED

SUMELA CONSULTANCY & TRADING LIMITED

HE 82243

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of SUMELA CONSULTANCY & TRADING LIMITED

WHITE SPIDER TRADING LIMITED

HE 83699

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of WHITE SPIDER TRADING LIMITED

WHITE SPIDER TRADING LIMITED

HE 83699

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of WHITE SPIDER TRADING LIMITED

WHR SERVICES LIMITED

HE 86262

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of WHR SERVICES LIMITED

TEN CEDARS TRADING LIMITED

HE 89789

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of TEN CEDARS TRADING LIMITED

MIDDLE EAST ASSISTANCE LIMITED

HE 94803

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of MIDDLE EAST ASSISTANCE LIMITED

TIPOUKITOS ENTERPRISES LIMITED

HE 96464

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of TIPOUKITOS ENTERPRISES LIMITED

TIPOUKITOS ENTERPRISES LIMITED

HE 96464

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Assistant Secretary of TIPOUKITOS ENTERPRISES LIMITED

RESISTENCIA ENTERPRISES LIMITED

HE 99741

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of RESISTENCIA ENTERPRISES LIMITED

RESISTENCIA ENTERPRISES LIMITED

HE 99741

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of RESISTENCIA ENTERPRISES LIMITED

STARPRINCE ENTERPRISES LIMITED

HE 101396

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of STARPRINCE ENTERPRISES LIMITED

ROCOCO IMPORTS LIMITED

HE 103775

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ROCOCO IMPORTS LIMITED

SEVEN PEAKS ENTERPRISES LIMITED

HE 107144

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of SEVEN PEAKS ENTERPRISES LIMITED

PELUSIUM ENTERPRISES LIMITED

HE 115255

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of PELUSIUM ENTERPRISES LIMITED

FLASH IMPORTS CO LIMITED

HE 118434

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of FLASH IMPORTS CO LIMITED

C.S.M. PUBLISHING CO. LIMITED

HE 120987

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of C.S.M. PUBLISHING CO. LIMITED

CHIPOAK LIMITED

HE 127385

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of CHIPOAK LIMITED

CHIPOAK LIMITED

HE 127385

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of CHIPOAK LIMITED

GEOFLOPA LIMITED

HE 133878

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of GEOFLOPA LIMITED

BLUE ORANGE LIMITED

HE 139763

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of BLUE ORANGE LIMITED

ANDRI CHRISTOFOROU LIMITED

HE 140475

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ANDRI CHRISTOFOROU LIMITED

ANDRI CHRISTOFOROU LIMITED

HE 140475

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of ANDRI CHRISTOFOROU LIMITED

FIRBAY LIMITED

HE 142762

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of FIRBAY LIMITED

TOWCESTER ENT LIMITED

HE 142853

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of TOWCESTER ENT LIMITED

DASEN HOLDINGS LIMITED

HE 143002

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of DASEN HOLDINGS LIMITED

DASEN HOLDINGS LIMITED

HE 143002

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of DASEN HOLDINGS LIMITED

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΥΙΟΣ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144544

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΥΙΟΣ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.