Ε.Φ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 37482
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/09/89
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΒΙΜΚΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)

EE 1858

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Owner of ΒΙΜΚΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)

ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2855

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ

S 3571

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ

DESTALO ESTATE AGENTS LIMITED

HE 18514

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of DESTALO ESTATE AGENTS LIMITED

DESTALO ESTATE AGENTS LIMITED

HE 18514

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of DESTALO ESTATE AGENTS LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑ & ΚΑΨΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22831

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑ & ΚΑΨΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

S.L.I. SERVICES

EE 23313

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Owner of S.L.I. SERVICES

ELITE BLIND SYSTEMS LIMITED

HE 26016

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of ELITE BLIND SYSTEMS LIMITED

PROATA BUSINESS SERVICES

EE 29329

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Owner of PROATA BUSINESS SERVICES

Ε.Φ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37482

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of Ε.Φ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

J.S.A. ELIAS ESTATES LIMITED

HE 38752

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of J.S.A. ELIAS ESTATES LIMITED

SALT LAKE STABLES LIMITED

HE 39573

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of SALT LAKE STABLES LIMITED

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΛΛΗ ΗΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44706

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΛΛΗ ΗΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELIA AND KAPSOS (DEVELOPERS) LIMITED

HE 49489

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ELIA AND KAPSOS (DEVELOPERS) LIMITED

A.J.E. SHOE MANUFACTURERS LIMITED

HE 50254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of A.J.E. SHOE MANUFACTURERS LIMITED

GEORGIOS ELIA BUILDING AND CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76667

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of GEORGIOS ELIA BUILDING AND CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGIOS ELIA BUILDING AND CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76667

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of GEORGIOS ELIA BUILDING AND CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS ΛΙΜΙΤΕΔ

APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LIMITED

HE 99226

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LIMITED

APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LIMITED

HE 99226

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LIMITED

ILIA, APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LIMITED

HE 99734

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ILIA, APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LIMITED

ΧΕΚΑ ΣΚΥΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108264

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ΧΕΚΑ ΣΚΥΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΡΕΠΟΜΑΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113491

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ΚΡΕΠΟΜΑΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

EUROSEC CYPRUS LIMITED

HE 117485

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of EUROSEC CYPRUS LIMITED

BOUTIQUE INTERNI LIMITED

HE 119763

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of BOUTIQUE INTERNI LIMITED

BOUTIQUE INTERNI LIMITED

HE 119763

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of BOUTIQUE INTERNI LIMITED

UNIVERSO TRADING LIMITED

HE 131635

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of UNIVERSO TRADING LIMITED

A. ELIA CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 133642

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of A. ELIA CONSTRUCTIONS LIMITED

ADMITOS DEVELOPERS LIMITED

HE 137112

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ADMITOS DEVELOPERS LIMITED

D.A. METAL HOME LIMITED

HE 138684

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of D.A. METAL HOME LIMITED

ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΗΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145520

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ who is Director of ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΗΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.