ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 37587
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/10/89
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΑΡΤΑΚΚΙΔΗΣ & ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ (ΜΟΡΦΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4958

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of ΠΑΡΤΑΚΚΙΔΗΣ & ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ (ΜΟΡΦΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4961

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ALBURAK TRADING

EE 5649

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Owner of ALBURAK TRADING

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28083

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28083

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37587

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Γ. ΚΑΡΠΑΣΙΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49956

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of Α.Γ. ΚΑΡΠΑΣΙΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52316

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of Α. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CITY STUDIO LIMITED

HE 80873

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of CITY STUDIO LIMITED

WELLGOODS CYPRESSA LIMITED

HE 117578

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of WELLGOODS CYPRESSA LIMITED

PROTOPLAN CO LIMITED

HE 122905

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of PROTOPLAN CO LIMITED

WELLGOODS CYPRESSA (LIMASSOL) LIMITED

HE 135878

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of WELLGOODS CYPRESSA (LIMASSOL) LIMITED

G.D.L. TRADING (NICOSIA) LIMITED

HE 157775

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of G.D.L. TRADING (NICOSIA) LIMITED

SOFITA STUDIO LIMITED

HE 182063

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of SOFITA STUDIO LIMITED

SOFITA STUDIO LIMITED

HE 182063

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of SOFITA STUDIO LIMITED

Α.Χ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 197382

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of Α.Χ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΤΔ

HE 210478

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΤΔ

CENTOMOMENTI RESTAURANT LIMITED

HE 218634

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of CENTOMOMENTI RESTAURANT LIMITED

CYCLOSTAR INVESTMENTS LIMITED

HE 310977

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of CYCLOSTAR INVESTMENTS LIMITED

CYCLOSTAR INVESTMENTS LIMITED

HE 310977

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of CYCLOSTAR INVESTMENTS LIMITED

WELLGOODS (PAPHOS) LIMITED

HE 313329

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of WELLGOODS (PAPHOS) LIMITED

C & A SWEET HOUSE NUTS LIMITED

HE 353065

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of C & A SWEET HOUSE NUTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37587

Related to ΚΑΤΙΑ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37587

Related to ΚΑΤΙΑ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

KGL INTERNATIONAL STUDIES EXHIBITION

EE 41608

Related to ΚΑΤΙΑ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of KGL INTERNATIONAL STUDIES EXHIBITION

K & L MARQUEE EVENTS LIMITED

HE 162668

Related to ΚΑΤΙΑ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of K & L MARQUEE EVENTS LIMITED

K & L MARQUEE EVENTS LIMITED

HE 162668

Related to ΚΑΤΙΑ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of K & L MARQUEE EVENTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4961

Related to ΚΩΣΤΑΣ Α. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4961

Related to ΚΩΣΤΑΣ Α. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37587

Related to ΚΩΣΤΑΣ Α. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.