ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 378452
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/12/17
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

LONG BEACH HOTELS LIMITED

HE 19072

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of LONG BEACH HOTELS LIMITED

LONG BEACH HOLIDAY APARTMENTS LIMITED

HE 19073

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of LONG BEACH HOLIDAY APARTMENTS LIMITED

DELTATEX HOLDINGS LIMITED

HE 43913

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of DELTATEX HOLDINGS LIMITED

ANASTA COMPUTER SERVICES LIMITED

HE 44749

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ANASTA COMPUTER SERVICES LIMITED

ANASTA COMPUTER SERVICES LIMITED

HE 44749

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of ANASTA COMPUTER SERVICES LIMITED

A & A CHRISTOFOROU PROPERTIES LIMITED

HE 241734

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of A & A CHRISTOFOROU PROPERTIES LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

HE 378452

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

HE 378452

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

KERSAVIO LIMITED

ΗΕ 407662

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of KERSAVIO LIMITED

KERSAVIO LIMITED

ΗΕ 407662

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of KERSAVIO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.