ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 3794
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/09/71
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3794

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3794

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRESTICO TRADING

EE 9473

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of PRESTICO TRADING

NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

HE 10703

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

HE 10703

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

Y.E.P. ESTATES LIMITED

HE 10948

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Y.E.P. ESTATES LIMITED

Y.E.P. ESTATES LIMITED

HE 10948

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Y.E.P. ESTATES LIMITED

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

S 11223

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΡΕΛΛΟΠΑΡΕΑ

EE 19520

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΡΕΛΛΟΠΑΡΕΑ

K.K. WOODTOOLS LIMITED

HE 34029

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of K.K. WOODTOOLS LIMITED

K.K. WOODTOOLS LIMITED

HE 34029

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of K.K. WOODTOOLS LIMITED

G.I AMAZING HAIR SALON BY GEORGIA

EE 35760

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of G.I AMAZING HAIR SALON BY GEORGIA

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36356

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

FIZEEK FITNESS

EE 38056

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of FIZEEK FITNESS

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

EE 38516

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

PERSODEL SERVICES LIMITED

HE 42126

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of PERSODEL SERVICES LIMITED

ΤΟ ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΓΩΓΩΣ

EE 42185

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΤΟ ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΓΩΓΩΣ

LITTLE TREASURES BOUTIQUE

EE 42412

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of LITTLE TREASURES BOUTIQUE

KLEOGINA SUPERMARKET LIMITED

HE 42661

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of KLEOGINA SUPERMARKET LIMITED

AGRINO PUB LIMITED

HE 46213

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AGRINO PUB LIMITED

POLIS IOANNOU FURNITURE LIMITED

HE 48257

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of POLIS IOANNOU FURNITURE LIMITED

POLIS IOANNOU FURNITURE LIMITED

HE 48257

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of POLIS IOANNOU FURNITURE LIMITED

BODY GLOVE BOUTIQUE LIMITED

HE 50935

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BODY GLOVE BOUTIQUE LIMITED

BODY GLOVE BOUTIQUE LIMITED

HE 50935

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of BODY GLOVE BOUTIQUE LIMITED

INTRA CARAKA (CYPRUS) LIMITED

HE 61950

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INTRA CARAKA (CYPRUS) LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68543

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70612

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PERRYMAN TRADING & INVESTMENTS LIMITED

HE 94409

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PERRYMAN TRADING & INVESTMENTS LIMITED

GEORGE VASILAKOS CLEARING-FORWARDING AGENTS LIMITED

HE 95188

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of GEORGE VASILAKOS CLEARING-FORWARDING AGENTS LIMITED

GIOVA - EMILIANO LIMITED

HE 132154

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GIOVA - EMILIANO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.