Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 38321
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/12/89
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38321

Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.C. FINANCE LTD

HE 174439

Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of L.C. FINANCE LTD

CYAM LIMITED

HE 177046

Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of CYAM LIMITED

CYAM LIMITED

HE 177046

Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of CYAM LIMITED

PH. ALPHATEAM & ASSOCIATES

S 10766

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is General Partner of PH. ALPHATEAM & ASSOCIATES

PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

HE 12877

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

HE 12877

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

CASA LINDA (FURNISHINGS) LIMITED

HE 28725

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of CASA LINDA (FURNISHINGS) LIMITED

GRAZYNA PHOTIOU LTD

HE 31806

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of GRAZYNA PHOTIOU LTD

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΛΗΤΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31917

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΛΗΤΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

JOSEFO CO LIMITED

HE 32354

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of JOSEFO CO LIMITED

GRAZYNA PROPERTIES LIMITED

HE 34115

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of GRAZYNA PROPERTIES LIMITED

ROZINA KITCHENS LIMITED

HE 34911

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ROZINA KITCHENS LIMITED

ROZINA KITCHENS LIMITED

HE 34911

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of ROZINA KITCHENS LIMITED

PANPHOT SOUVENIRS LIMITED

HE 35189

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PANPHOT SOUVENIRS LIMITED

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38321

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38321

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS PHOTIOU & SON TOYS LIMITED

HE 42587

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ANDREAS PHOTIOU & SON TOYS LIMITED

EUROCYPRIA AIRLINES LIMITED

HE 44184

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of EUROCYPRIA AIRLINES LIMITED

NARJE ENTERPRISES LIMITED

HE 44704

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of NARJE ENTERPRISES LIMITED

F. P. TH. PHOTIOU SIGHS LIMITED

HE 56680

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of F. P. TH. PHOTIOU SIGHS LIMITED

EMERALD SOFTWARE SYSTEMS LIMITED

HE 58181

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of EMERALD SOFTWARE SYSTEMS LIMITED

PHOTIS PHOTIOU GARAGE LIMITED

HE 83272

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIS PHOTIOU GARAGE LIMITED

PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

HE 87296

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

HE 87296

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

PHOTIRCO SECRETARIAL LIMITED

HE 87297

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIRCO SECRETARIAL LIMITED

DONMAR SERVICES LIMITED

HE 90519

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of DONMAR SERVICES LIMITED

ADTECH ADVERTISING LIMITED

HE 94750

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ADTECH ADVERTISING LIMITED

ΒΡΟΥΛΛΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97473

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΒΡΟΥΛΛΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DALAMAR CO. LIMITED

HE 100398

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of DALAMAR CO. LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.