Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 38321
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/12/89
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38321

Potentially Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.C. FINANCE LTD

HE 174439

Potentially Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of L.C. FINANCE LTD

CYAM LIMITED

HE 177046

Potentially Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of CYAM LIMITED

CYAM LIMITED

HE 177046

Potentially Related to ΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of CYAM LIMITED

PH. ALPHATEAM & ASSOCIATES

S 10766

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is General Partner of PH. ALPHATEAM & ASSOCIATES

PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

HE 12877

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

HE 12877

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

CASA LINDA (FURNISHINGS) LIMITED

HE 28725

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of CASA LINDA (FURNISHINGS) LIMITED

GRAZYNA PHOTIOU LTD

HE 31806

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of GRAZYNA PHOTIOU LTD

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΛΗΤΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31917

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΛΗΤΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

JOSEFO CO LIMITED

HE 32354

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of JOSEFO CO LIMITED

GRAZYNA PROPERTIES LIMITED

HE 34115

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of GRAZYNA PROPERTIES LIMITED

ROZINA KITCHENS LIMITED

HE 34911

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ROZINA KITCHENS LIMITED

ROZINA KITCHENS LIMITED

HE 34911

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of ROZINA KITCHENS LIMITED

PANPHOT SOUVENIRS LIMITED

HE 35189

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PANPHOT SOUVENIRS LIMITED

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38321

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38321

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS PHOTIOU & SON TOYS LIMITED

HE 42587

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ANDREAS PHOTIOU & SON TOYS LIMITED

EUROCYPRIA AIRLINES LIMITED

HE 44184

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of EUROCYPRIA AIRLINES LIMITED

NARJE ENTERPRISES LIMITED

HE 44704

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of NARJE ENTERPRISES LIMITED

F. P. TH. PHOTIOU SIGHS LIMITED

HE 56680

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of F. P. TH. PHOTIOU SIGHS LIMITED

EMERALD SOFTWARE SYSTEMS LIMITED

HE 58181

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of EMERALD SOFTWARE SYSTEMS LIMITED

PHOTIS PHOTIOU GARAGE LIMITED

HE 83272

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIS PHOTIOU GARAGE LIMITED

PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

HE 87296

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

HE 87296

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIRCO NOMINEES LIMITED

PHOTIRCO SECRETARIAL LIMITED

HE 87297

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIRCO SECRETARIAL LIMITED

DONMAR SERVICES LIMITED

HE 90519

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of DONMAR SERVICES LIMITED

ADTECH ADVERTISING LIMITED

HE 94750

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ADTECH ADVERTISING LIMITED

ΒΡΟΥΛΛΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97473

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of ΒΡΟΥΛΛΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DALAMAR CO. LIMITED

HE 100398

Potentially Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of DALAMAR CO. LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument