Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 38913
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/02/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38913

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΤΕΤΣΗΣ who is Director of Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΚΟΝΝΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

S 9225

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is General Partner of ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΚΟΝΝΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

CHLOE G. (LATSI) ESTATE LIMITED

HE 17317

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of CHLOE G. (LATSI) ESTATE LIMITED

ZENA TRAVEL AGENCY LIMITED

HE 20955

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ZENA TRAVEL AGENCY LIMITED

PHARCO PHARMACEUTICALS LIMITED

HE 21368

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of PHARCO PHARMACEUTICALS LIMITED

ΣΑΠΡΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22953

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΣΑΠΡΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELMAKY SPRINGS LIMITED

HE 23685

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ELMAKY SPRINGS LIMITED

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΚΟΤΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24676

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΚΟΤΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

PERMOGEN TRADING LIMITED

HE 26255

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of PERMOGEN TRADING LIMITED

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27904

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

BALKONAKI FASHION LIMITED

HE 28626

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of BALKONAKI FASHION LIMITED

C. & M. ALEXANDROU FASHIONS CO. LIMITED

HE 35828

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of C. & M. ALEXANDROU FASHIONS CO. LIMITED

Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38913

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ZEZA SHOES LIMITED

HE 43640

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ZEZA SHOES LIMITED

S.R. INDIAN IMPORTERS LIMITED

HE 44756

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of S.R. INDIAN IMPORTERS LIMITED

THEOMIKE DEVELOPERS LIMITED

HE 44826

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of THEOMIKE DEVELOPERS LIMITED

CCR HOLDINGS LIMITED

HE 52781

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of CCR HOLDINGS LIMITED

CCR HOLDINGS LIMITED

HE 52781

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of CCR HOLDINGS LIMITED

ΟΠΥΛΑΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55613

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΟΠΥΛΑΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

HE 57419

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

HE 57419

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

AESHTAR TRADING LIMITED

HE 60202

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of AESHTAR TRADING LIMITED

AESHTAR TRADING LIMITED

HE 60202

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of AESHTAR TRADING LIMITED

H.T.NUTRITION LIMITED

HE 62805

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of H.T.NUTRITION LIMITED

H.T.NUTRITION LIMITED

HE 62805

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of H.T.NUTRITION LIMITED

IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

HE 62806

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

HE 62806

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

HE 64539

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

HE 64539

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

PHANTOM THEATRICAL PRODUCTIONS LIMITED

HE 70308

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of PHANTOM THEATRICAL PRODUCTIONS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument