Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 38913
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/02/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38913

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΤΕΤΣΗΣ who is Director of Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΚΟΝΝΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

S 9225

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is General Partner of ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΚΟΝΝΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

CHLOE G. (LATSI) ESTATE LIMITED

HE 17317

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of CHLOE G. (LATSI) ESTATE LIMITED

ZENA TRAVEL AGENCY LIMITED

HE 20955

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ZENA TRAVEL AGENCY LIMITED

PHARCO PHARMACEUTICALS LIMITED

HE 21368

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of PHARCO PHARMACEUTICALS LIMITED

ΣΑΠΡΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22953

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΣΑΠΡΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELMAKY SPRINGS LIMITED

HE 23685

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ELMAKY SPRINGS LIMITED

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΚΟΤΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24676

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΚΟΤΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

PERMOGEN TRADING LIMITED

HE 26255

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of PERMOGEN TRADING LIMITED

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27904

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

BALKONAKI FASHION LIMITED

HE 28626

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of BALKONAKI FASHION LIMITED

C. & M. ALEXANDROU FASHIONS CO. LIMITED

HE 35828

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of C. & M. ALEXANDROU FASHIONS CO. LIMITED

Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38913

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of Α. ΟΝΤΕΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ZEZA SHOES LIMITED

HE 43640

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ZEZA SHOES LIMITED

S.R. INDIAN IMPORTERS LIMITED

HE 44756

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of S.R. INDIAN IMPORTERS LIMITED

THEOMIKE DEVELOPERS LIMITED

HE 44826

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of THEOMIKE DEVELOPERS LIMITED

CCR HOLDINGS LIMITED

HE 52781

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of CCR HOLDINGS LIMITED

CCR HOLDINGS LIMITED

HE 52781

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of CCR HOLDINGS LIMITED

ΟΠΥΛΑΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55613

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of ΟΠΥΛΑΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

HE 57419

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

HE 57419

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of BELCAT DEVELOPMENTS LIMITED

AESHTAR TRADING LIMITED

HE 60202

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of AESHTAR TRADING LIMITED

AESHTAR TRADING LIMITED

HE 60202

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of AESHTAR TRADING LIMITED

H.T.NUTRITION LIMITED

HE 62805

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of H.T.NUTRITION LIMITED

H.T.NUTRITION LIMITED

HE 62805

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of H.T.NUTRITION LIMITED

IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

HE 62806

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

HE 62806

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of IVY PRODUCTS (OVERSEAS) LIMITED

TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

HE 64539

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

HE 64539

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Secretary of TAUNTON INVESTMENTS LIMITED

PHANTOM THEATRICAL PRODUCTIONS LIMITED

HE 70308

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΝΝΑΡΗΣ who is Director of PHANTOM THEATRICAL PRODUCTIONS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.