Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 38950
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/02/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38950

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ who is Director of Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38950

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E. MAVROMATI INFOSYSTEMS LIMITED

HE 96748

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of E. MAVROMATI INFOSYSTEMS LIMITED

INVESTICOM MANAGEMENT LIMITED

HE 144015

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of INVESTICOM MANAGEMENT LIMITED

INVESTICOM MANAGEMENT LIMITED

HE 144015

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of INVESTICOM MANAGEMENT LIMITED

SOLVATO INVESTMENTS LIMITED

HE 148280

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of SOLVATO INVESTMENTS LIMITED

BENERA SPORTS MEDIA SERVICES LIMITED

HE 150144

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of BENERA SPORTS MEDIA SERVICES LIMITED

DROSARO HOLDINGS LIMITED

HE 152428

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of DROSARO HOLDINGS LIMITED

KARAVADOS INVESTMENTS LIMITED

HE 169935

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of KARAVADOS INVESTMENTS LIMITED

ROKISKI INVESTMENTS LIMITED

HE 196211

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of ROKISKI INVESTMENTS LIMITED

STATICOR LTD

HE 215207

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of STATICOR LTD

THERIA ESTABLISHMENT LIMITED

HE 257236

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of THERIA ESTABLISHMENT LIMITED

AKTOR AFRICA LIMITED

HE 287049

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of AKTOR AFRICA LIMITED

POTOGONIA HOLDINGS LIMITED

HE 287564

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of POTOGONIA HOLDINGS LIMITED

ASELM ENTERPRISES LIMITED

HE 289560

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of ASELM ENTERPRISES LIMITED

ALEONO INVESTMENTS LIMITED

HE 293879

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of ALEONO INVESTMENTS LIMITED

GRANDOVER PROCESSING (CYPRUS) LIMITED

HE 295316

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of GRANDOVER PROCESSING (CYPRUS) LIMITED

IMERSIONI HOLDINGS LIMITED

HE 297552

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of IMERSIONI HOLDINGS LIMITED

TITAN CRIMEA HOLDINGS LIMITED

HE 299679

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of TITAN CRIMEA HOLDINGS LIMITED

ZMSY ECO-ENERGIA LIMITED

HE 300054

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of ZMSY ECO-ENERGIA LIMITED

YAGLE SEARCH TECHNOLOGIES LTD

HE 300304

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of YAGLE SEARCH TECHNOLOGIES LTD

GORGI INVESTMENT LIMITED

HE 306983

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of GORGI INVESTMENT LIMITED

TAVERA INVESTMENTS LIMITED

HE 310979

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of TAVERA INVESTMENTS LIMITED

OKARMO INVESTMENTS LIMITED

HE 312199

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of OKARMO INVESTMENTS LIMITED

LAMEN HOLDINGS LIMITED

HE 313848

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of LAMEN HOLDINGS LIMITED

KACIA HOLDINGS LIMITED

HE 323007

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of KACIA HOLDINGS LIMITED

DEVAR INVESTMENTS LIMITED

HE 328516

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of DEVAR INVESTMENTS LIMITED

DENTO TRADING LIMITED

HE 328877

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of DENTO TRADING LIMITED

BEOPLE HOLDING LIMITED

HE 331972

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Secretary of BEOPLE HOLDING LIMITED

NUOVO DOMANI LIMITED

HE 334934

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ who is Director of NUOVO DOMANI LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.