ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Reg. Number:
HE 3960
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/08/69
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

S 3960

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is General Partner of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

HE 3960

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is General Partner of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

S 3960

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is General Partner of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

HE 3960

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is General Partner of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. & Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

The data presented might be outdated as the last change date is "28-02-2022" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument