ΚΟΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΣΙΩΤΕΣ & ΒΑΦΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 40692
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/07/90
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΟΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΣΙΩΤΕΣ & ΒΑΦΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40692

Related to ΑΝΤΡΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΚΟΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΣΙΩΤΕΣ & ΒΑΦΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

C.G.P. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 39945

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of C.G.P. CONSTRUCTIONS LIMITED

C.G.P. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 39945

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of C.G.P. CONSTRUCTIONS LIMITED

ΚΟΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΣΙΩΤΕΣ & ΒΑΦΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40692

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΚΟΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΣΙΩΤΕΣ & ΒΑΦΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

C & A CHILDRENS ENTERTAINMENT LIMITED

HE 97638

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of C & A CHILDRENS ENTERTAINMENT LIMITED

C & A CHILDRENS ENTERTAINMENT LIMITED

HE 97638

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of C & A CHILDRENS ENTERTAINMENT LIMITED

ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107371

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & C PAPANICOLAOU INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD

HE 140145

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A & C PAPANICOLAOU INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD

A & C PAPANICOLAOU INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD

HE 140145

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A & C PAPANICOLAOU INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD

ACMER LIMITED

HE 161360

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ACMER LIMITED

ACMER LIMITED

HE 161360

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ACMER LIMITED

LAKEDEMON SPORTS LIMITED

HE 259080

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of LAKEDEMON SPORTS LIMITED

ELEPHANT INSURANCE AGENCY LTD

HE 342432

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ELEPHANT INSURANCE AGENCY LTD

ELEPHANT INSURANCE AGENCY LTD

HE 342432

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ELEPHANT INSURANCE AGENCY LTD

FEPA SERVICES LTD

ΗΕ 392415

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of FEPA SERVICES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.