ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 41495
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/10/90
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

D. NEARCHOU & I. LEONTIOU

S 9144

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ who is General Partner of D. NEARCHOU & I. LEONTIOU

DEME NEARCHOU (IMPORTS-EXPORTS) LIMITED

HE 13274

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ who is Director of DEME NEARCHOU (IMPORTS-EXPORTS) LIMITED

DEME NEARCHOU (IMPORTS-EXPORTS) LIMITED

HE 13274

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ who is Secretary of DEME NEARCHOU (IMPORTS-EXPORTS) LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41495

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & A NEARCHOU TRADING LIMITED

HE 155402

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ who is Director of D & A NEARCHOU TRADING LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41495

Related to ΣΑΒΟΥΛΑ ΠΕΛΑΤΕ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.