ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 41804
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/10/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41804

Potentially Related to ΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Director of ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41804

Potentially Related to ΑΥΡΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Director of ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPORTA TRADING COMPANY LIMITED

HE 12885

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of CYPORTA TRADING COMPANY LIMITED

MOR TRADING & CONTRACTING LIMITED

HE 16056

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of MOR TRADING & CONTRACTING LIMITED

WILLIAM DAGHER TRADING LIMITED

HE 23868

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of WILLIAM DAGHER TRADING LIMITED

C.G.L. HOLDINGS LIMITED

HE 33663

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of C.G.L. HOLDINGS LIMITED

FAROS TEXTILES LIMITED

HE 35367

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of FAROS TEXTILES LIMITED

GLOBAL SITAP OIL REFINING LIMITED

HE 36002

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Director of GLOBAL SITAP OIL REFINING LIMITED

REMAR TRADERS LIMITED

HE 38359

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of REMAR TRADERS LIMITED

DABIAN TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 38475

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of DABIAN TRADING (OVERSEAS) LIMITED

M.N COFFEE HOUSE LIMITED

HE 40699

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of M.N COFFEE HOUSE LIMITED

CHRINTER TRADING COMPANY LIMITED

HE 41737

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of CHRINTER TRADING COMPANY LIMITED

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41804

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E. HATEM DEALS SERVICES LIMITED

HE 41853

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of E. HATEM DEALS SERVICES LIMITED

K.B. BOW & ARROW TRADING LIMITED

HE 41915

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of K.B. BOW & ARROW TRADING LIMITED

RANTHI TRADING LIMITED

HE 42275

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Director of RANTHI TRADING LIMITED

RANTHI TRADING LIMITED

HE 42275

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of RANTHI TRADING LIMITED

AUDEH PROPERTY & ESTATE MANAGEMENT COMPANY LTD

HE 43180

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Director of AUDEH PROPERTY & ESTATE MANAGEMENT COMPANY LTD

AUDEH PROPERTY & ESTATE MANAGEMENT COMPANY LTD

HE 43180

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of AUDEH PROPERTY & ESTATE MANAGEMENT COMPANY LTD

LOUFRA TRADING LIMITED

HE 43366

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of LOUFRA TRADING LIMITED

T. D. K. ENTERTAINMENT LIMITED

HE 43566

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of T. D. K. ENTERTAINMENT LIMITED

T. D. K. ESTATES LIMITED

HE 43567

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of T. D. K. ESTATES LIMITED

AL-KARAMA PUBLICATIONS LIMITED

HE 43751

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of AL-KARAMA PUBLICATIONS LIMITED

CONCORDE INSURANCE & REINSURANCE CO LIMITED

HE 43895

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of CONCORDE INSURANCE & REINSURANCE CO LIMITED

I.R.B. INDEPENDENT INSURANCE & REINSURANCE BROKERS LTD

HE 43896

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Director of I.R.B. INDEPENDENT INSURANCE & REINSURANCE BROKERS LTD

MANAL CO M.E. LIMITED

HE 43923

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of MANAL CO M.E. LIMITED

GROSVENOR KENNEDY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED

HE 44374

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of GROSVENOR KENNEDY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED

ANAHEIM TRADING LIMITED

HE 44722

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of ANAHEIM TRADING LIMITED

REEM SHIPPING LIMITED

HE 44827

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of REEM SHIPPING LIMITED

AUDEH TRADING & CONSULTANCY SERVICES LIMITED

HE 46196

Potentially Related to ΙΑΝΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΑ who is Secretary of AUDEH TRADING & CONSULTANCY SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument