ΑΚΙΝΗΤΑ Ζ. & Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 42187
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/12/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

KENNEDY HOTELS LIMITED

HE 2553

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of KENNEDY HOTELS LIMITED

FOURSTAR ESTATES LIMITED

HE 34940

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of FOURSTAR ESTATES LIMITED

V S T MOTORS LIMITED

HE 38958

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of V S T MOTORS LIMITED

A. VARNAVIDES AUTOMOBILES LIMITED

HE 38959

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of A. VARNAVIDES AUTOMOBILES LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ Ζ. & Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42187

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ Ζ. & Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ Ζ. & Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42187

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΚΙΝΗΤΑ Ζ. & Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AIRVAM LIMITED

HE 118027

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of AIRVAM LIMITED

DRIVEWATER ENTERPRISES LIMITED

HE 118150

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of DRIVEWATER ENTERPRISES LIMITED

ARCHCROFT LIMITED

HE 144281

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ARCHCROFT LIMITED

ARCHCROFT LIMITED

HE 144281

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ARCHCROFT LIMITED

PERNASCO TRADING LIMITED

HE 151658

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of PERNASCO TRADING LIMITED

P.S. ATLANTAS DEVELOPERS LIMITED

HE 153987

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of P.S. ATLANTAS DEVELOPERS LIMITED

P.S. ATLANTAS DEVELOPERS LIMITED

HE 153987

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of P.S. ATLANTAS DEVELOPERS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 160062

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 160062

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PELEKIS REPRESENTATIONS LIMITED

HE 166985

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of PELEKIS REPRESENTATIONS LIMITED

LIMPIO CONSTRUCTIONS LTD

HE 194660

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of LIMPIO CONSTRUCTIONS LTD

COMPROMISO HOLDINGS LTD

HE 199938

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of COMPROMISO HOLDINGS LTD

ARASTAMAR ENTERPRISES LIMITED

HE 211652

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ARASTAMAR ENTERPRISES LIMITED

ARASTAMAR ENTERPRISES LIMITED

HE 211652

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ARASTAMAR ENTERPRISES LIMITED

MELISTALA ENTERPRISES LIMITED

HE 211704

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of MELISTALA ENTERPRISES LIMITED

MELISTALA ENTERPRISES LIMITED

HE 211704

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of MELISTALA ENTERPRISES LIMITED

ARASTAMAR ESTATES LIMITED

HE 220205

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of ARASTAMAR ESTATES LIMITED

ARASTAMAR ESTATES LIMITED

HE 220205

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of ARASTAMAR ESTATES LIMITED

MELISTALA ESTATES LIMITED

HE 220464

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Director of MELISTALA ESTATES LIMITED

MELISTALA ESTATES LIMITED

HE 220464

Potentially Related to ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ who is Secretary of MELISTALA ESTATES LIMITED

Α.Κ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15851

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of Α.Κ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Κ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15851

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of Α.Κ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21198

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21198

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument