ΛΟΥΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 42554
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

CYPRUS LIMNI RESORTS AND GOLFCOURSES PLC

HE 137

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of CYPRUS LIMNI RESORTS AND GOLFCOURSES PLC

MORTGAGE BANK OF CYPRUS LIMITED

HE 174

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of MORTGAGE BANK OF CYPRUS LIMITED

INTERAMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

AE 383

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of INTERAMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε

AE 466

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε

LE VILLAGE HOTEL

EE 4007

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Owner of LE VILLAGE HOTEL

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΙΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6183

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΙΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΙΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6183

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΙΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΒΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ

EE 13415

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Owner of ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΒΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ

PARISSO CONSTRUCTION CO. LIMITED

HE 20978

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of PARISSO CONSTRUCTION CO. LIMITED

G. PIERIS ELECTRONICS & OFFICE SUPPLIES LIMITED

HE 30820

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of G. PIERIS ELECTRONICS & OFFICE SUPPLIES LIMITED

GG SPECIAL

EE 38456

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Owner of GG SPECIAL

ΓΕΟΒΙΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39091

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of ΓΕΟΒΙΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΟΒΙΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39091

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΓΕΟΒΙΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42554

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΛΟΥΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.M.C. GEORGIADES FIRMA TRADING CO. LIMITED

HE 47253

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of L.M.C. GEORGIADES FIRMA TRADING CO. LIMITED

RIKI SHIPPING & TRADING LIMITED

HE 49184

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of RIKI SHIPPING & TRADING LIMITED

SALONA AGENCY LIMITED

HE 49866

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of SALONA AGENCY LIMITED

SALONA AGENCY LIMITED

HE 49866

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of SALONA AGENCY LIMITED

G.E. SEA BLUE CO LIMITED

HE 54235

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of G.E. SEA BLUE CO LIMITED

ALKIDO TV ONE LIMITED

HE 82856

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of ALKIDO TV ONE LIMITED

G. GEORGIADES INSURANCE SERVICES LIMITED

HE 84146

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of G. GEORGIADES INSURANCE SERVICES LIMITED

MANOTEL SERVICES LIMITED

HE 93388

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of MANOTEL SERVICES LIMITED

MANOTEL SERVICES LIMITED

HE 93388

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of MANOTEL SERVICES LIMITED

G P G CONSULTANCY LIMITED

HE 110692

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of G P G CONSULTANCY LIMITED

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

HE 145505

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

DIKA LIMITED

HE 146821

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of DIKA LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150970

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

RAFINICO TRADING LIMITED

HE 154211

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of RAFINICO TRADING LIMITED

CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

HE 154588

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

HE 154588

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is of CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument