Α/ΦΟΙ ΜΗΤΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 42847
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/01/91
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α/ΦΟΙ ΜΗΤΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42847

Potentially Related to ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Α/ΦΟΙ ΜΗΤΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 744

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

MARIEMAK GIFTS

EE 9515

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of MARIEMAK GIFTS

M. MICHAEL & S. STAVROU ELECTRONICS

S 9592

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of M. MICHAEL & S. STAVROU ELECTRONICS

CRASH TOGETHER FASHIONS

EE 10685

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of CRASH TOGETHER FASHIONS

ZAPPION HEALTH CENTRE

EE 11487

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ZAPPION HEALTH CENTRE

MGLE REST

S 12552

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Limited Partner of MGLE REST

TIANKO SHOOTERS LIMITED

HE 13777

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TIANKO SHOOTERS LIMITED

TIANKO SHOOTERS LIMITED

HE 13777

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of TIANKO SHOOTERS LIMITED

PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

HE 18677

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

HE 18677

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

MULTI-PHARM CO. LIMITED

HE 24379

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of MULTI-PHARM CO. LIMITED

STELNEF COMPANY LIMITED

HE 24857

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of STELNEF COMPANY LIMITED

M.M. TECHSHOP

EE 28467

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of M.M. TECHSHOP

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31783

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

TEN AGENTS ESTATES LIMITED

HE 31816

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TEN AGENTS ESTATES LIMITED

TEN AGENTS ESTATES LIMITED

HE 31816

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of TEN AGENTS ESTATES LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33554

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.D. & SON MODLINE UNISEX BOUTIQUE LIMITED

HE 33923

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of M.D. & SON MODLINE UNISEX BOUTIQUE LIMITED

G.M.X. FURNITURE CO. LIMITED

HE 35486

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of G.M.X. FURNITURE CO. LIMITED

M.M. DIRECTIT SOLUTIONS

EE 38326

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of M.M. DIRECTIT SOLUTIONS

MICHRIST GIFT SHOP LIMITED

HE 42560

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of MICHRIST GIFT SHOP LIMITED

Α/ΦΟΙ ΜΗΤΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42847

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Α/ΦΟΙ ΜΗΤΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LAKIS CHRISTODOULOU ESTATES (LIMASSOL) LIMITED

HE 43685

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LAKIS CHRISTODOULOU ESTATES (LIMASSOL) LIMITED

JEROPOULOS INSURANCE CO. LIMITED

HE 46223

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of JEROPOULOS INSURANCE CO. LIMITED

REFRIMA REFRIGERATION CO LIMITED

HE 46342

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of REFRIMA REFRIGERATION CO LIMITED

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47952

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΜΙΑΚΟ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48285

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΛΑΜΙΑΚΟ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48736

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ISIS OFFICE SERVICES LIMITED

HE 59248

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ISIS OFFICE SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument