ΦΑΡΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 43312
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/03/91
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ALMALE GENERAL TRADING CO. LIMITED

HE 31092

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ALMALE GENERAL TRADING CO. LIMITED

Α.Μ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40875

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of Α.Μ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Μ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40875

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of Α.Μ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43312

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

F&A GRAND AUDITING AND CONSULTING LIMITED

HE 67788

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of F&A GRAND AUDITING AND CONSULTING LIMITED

F&A GRAND AUDITING AND CONSULTING LIMITED

HE 67788

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of F&A GRAND AUDITING AND CONSULTING LIMITED

LEATRUST TRADING LIMITED

HE 72194

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of LEATRUST TRADING LIMITED

ARISTODEMOU SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 72195

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ARISTODEMOU SHIPPING COMPANY LIMITED

A & S AMICUS GENERAL TRADING LIMITED

HE 85700

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of A & S AMICUS GENERAL TRADING LIMITED

A & S AMICUS GENERAL TRADING LIMITED

HE 85700

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of A & S AMICUS GENERAL TRADING LIMITED

ΦΑΡΜΑ Α. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105753

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑ Α. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

NIKEA TRUSTEES LIMITED

HE 106815

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of NIKEA TRUSTEES LIMITED

CONSTANTINOS F. EPENDITIKI LIMITED

HE 108195

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of CONSTANTINOS F. EPENDITIKI LIMITED

P.A. STOCK BROKERS LIMITED

HE 109392

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of P.A. STOCK BROKERS LIMITED

K.N.A.A. DEVELOPMENT LIMITED

HE 150355

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of K.N.A.A. DEVELOPMENT LIMITED

Σ.Ε.Χ.Α. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 161401

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of Σ.Ε.Χ.Α. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

XEA BUSINESS CONSULTANTS LIMITED

HE 180365

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of XEA BUSINESS CONSULTANTS LIMITED

C & A GIANT LTD

HE 230302

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of C & A GIANT LTD

ANDREAS ARISTODEMOU CONSTRUCTION LIMITED

HE 250572

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ANDREAS ARISTODEMOU CONSTRUCTION LIMITED

M.A.K. ARISTODEMOU CO LTD

HE 251092

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of M.A.K. ARISTODEMOU CO LTD

M.A.K. ARISTODEMOU CO LTD

HE 251092

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of M.A.K. ARISTODEMOU CO LTD

ZEUS HELIOS ELECTRICITY COMPANY LTD

HE 254626

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ZEUS HELIOS ELECTRICITY COMPANY LTD

ZEUS HELIOS ELECTRICITY COMPANY LTD

HE 254626

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of ZEUS HELIOS ELECTRICITY COMPANY LTD

A& S AGROBALKAN TRADE LIMITED

HE 293803

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of A& S AGROBALKAN TRADE LIMITED

A& S AGROBALKAN TRADE LIMITED

HE 293803

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Secretary of A& S AGROBALKAN TRADE LIMITED

CYL-IDEALE CERAMICS LIMITED

HE 354477

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of CYL-IDEALE CERAMICS LIMITED

TFTM CONSULTING LIMITED

HE 358694

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of TFTM CONSULTING LIMITED

INFINITEMED LTD

HE 385372

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of INFINITEMED LTD

ΦΑΡΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43312

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & A FORMA TRADING LIMITED

HE 44548

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ who is Director of A & A FORMA TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.