ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 4427
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/06/72
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

HE 921

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΛΟΥΜΗΣ who is Director of JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4427

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΛΟΥΜΗΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΖΑΚΥΣΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 81449

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΛΟΥΜΗΣ who is Secretary of ΖΑΚΥΣΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

HE 921

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4427

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛAΪΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ 'ΡΟΔΙ' ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 274107

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΛAΪΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ 'ΡΟΔΙ' ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛAΪΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ 'ΡΟΔΙ' ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 274107

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of ΛAΪΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ 'ΡΟΔΙ' ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ο ''ΑΝΘΟΣ'' ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 352420

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ο ''ΑΝΘΟΣ'' ΛΙΜΙΤΕΔ

JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

HE 921

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ who is Director of JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4427

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MG GRECOTRADE LIMITED

HE 293013

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ who is Director of MG GRECOTRADE LIMITED

MG GRECOTRADE LIMITED

HE 293013

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ who is Secretary of MG GRECOTRADE LIMITED

JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

HE 921

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Director of JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

HE 921

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Secretary of JEHOVAH'S WITNESSES' CONGREGATION (CYPRUS) LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4427

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4427

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Secretary of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

FTERIKOTON GENERAL TRADING LIMITED

HE 8160

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of FTERIKOTON GENERAL TRADING LIMITED

ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10439

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is General Partner of ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

PHILIPPOS PHILIPPOU (FILANTA MOTORS) LIMITED

HE 13610

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of PHILIPPOS PHILIPPOU (FILANTA MOTORS) LIMITED

RAPANZEL TRADING LIMITED

HE 74157

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Director of RAPANZEL TRADING LIMITED

RAPANZEL TRADING LIMITED

HE 74157

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Secretary of RAPANZEL TRADING LIMITED

RAPUNZEL TRADING LIMITED

HE 74159

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Director of RAPUNZEL TRADING LIMITED

RAPUNZEL TRADING LIMITED

HE 74159

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Secretary of RAPUNZEL TRADING LIMITED

UPHILLMORE HOLDINGS LIMITED

HE 88707

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of UPHILLMORE HOLDINGS LIMITED

ACCESS LINE INVESTMENTS LIMITED

HE 115343

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Secretary of ACCESS LINE INVESTMENTS LIMITED

KALLIAS & ASSOCIATES LIMITED

HE 116124

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is Director of KALLIAS & ASSOCIATES LIMITED

S.L. SIGNATURE LUXURY HOMES LIMITED

HE 170647

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of S.L. SIGNATURE LUXURY HOMES LIMITED

LITHINESCO PROPERTIES LTD

HE 192745

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of LITHINESCO PROPERTIES LTD

BARLIA LIMITED

HE 196504

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of BARLIA LIMITED

M.I.M. BRITANNIA DEVELOPERS LTD

HE 199716

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ who is of M.I.M. BRITANNIA DEVELOPERS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument