ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 44456
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/07/91
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

A. & K. FLAMBE MASTER

S 10005

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is General Partner of A. & K. FLAMBE MASTER

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44456

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Θ. ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

HE 170412

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of Μ.Θ. ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μ.Θ. ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

HE 170412

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is of Μ.Θ. ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

K .& ST. FLAMBE MASTER RESTAURANT LIMITED

HE 183116

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Secretary of K .& ST. FLAMBE MASTER RESTAURANT LIMITED

N.M.K. COUNTRY HOMES LTD

HE 190784

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Alternate Secretary of N.M.K. COUNTRY HOMES LTD

KYRIELECTRIC LIMITED

HE 308152

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of KYRIELECTRIC LIMITED

KYRIELECTRIC LIMITED

HE 308152

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Secretary of KYRIELECTRIC LIMITED

BONARE BEACH BAR CAFE LIMITED

HE 325165

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of BONARE BEACH BAR CAFE LIMITED

BONARE BEACH BAR CAFE LIMITED

HE 325165

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Secretary of BONARE BEACH BAR CAFE LIMITED

HANSEATIC CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

HE 380834

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of HANSEATIC CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΩΣΤΑΣ & ΕΛΙΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21990

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΩΣΤΑΣ & ΕΛΙΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΑΔΕΠΑΠΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39586

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΣΑΔΕΠΑΠΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

P & E SAVVIDES LIMITED

HE 43282

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of P & E SAVVIDES LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44456

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46514

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEA LECT FOODS LIMITED

HE 48420

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of SEA LECT FOODS LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΤΟΡΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 63351

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΤΟΡΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89893

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELISCO DEVELOPERS COMPANY LIMITED

HE 200792

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ELISCO DEVELOPERS COMPANY LIMITED

ΦΑΡΜΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΥΘΚΙΑΣ) ΛΤΔ

ΗΕ 398892

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΥΘΚΙΑΣ) ΛΤΔ

ΦΑΡΜΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΥΘΚΙΑΣ) ΛΤΔ

ΗΕ 398892

Related to ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΦΑΡΜΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΥΘΚΙΑΣ) ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.