Μ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 45620
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/10/91
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

CHRISAMPEL FOOD SERVICES LIMITED

HE 24953

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHRISAMPEL FOOD SERVICES LIMITED

MERCH HOLDINGS LIMITED

HE 30162

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of MERCH HOLDINGS LIMITED

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32087

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32087

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

C. CONSTANTINOU LASER AMUSEMENTS LIMITED

HE 34161

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C. CONSTANTINOU LASER AMUSEMENTS LIMITED

MIRSA TRADING LIMITED

HE 40380

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of MIRSA TRADING LIMITED

DOLEGUS ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 40650

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of DOLEGUS ENTERPRISES COMPANY LIMITED

Μ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45620

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Μ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45620

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of Μ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49853

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

BLL TRADING COMPANY LIMITED

HE 53135

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of BLL TRADING COMPANY LIMITED

ASTER LIMITED

HE 53520

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ASTER LIMITED

S & F CHANCE TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 53829

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of S & F CHANCE TRADING (OVERSEAS) LIMITED

EXOTICA OVERSEAS LIMITED

HE 55467

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of EXOTICA OVERSEAS LIMITED

EXOTICA OVERSEAS LIMITED

HE 55467

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of EXOTICA OVERSEAS LIMITED

OPENVIEW TRADING LIMITED

HE 58296

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of OPENVIEW TRADING LIMITED

A. CONSTANTINOU PRINTINGS LIMITED

HE 58830

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of A. CONSTANTINOU PRINTINGS LIMITED

VALARIS TRADING CO LIMITED

HE 62459

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of VALARIS TRADING CO LIMITED

P. H. N. HOLDINGS LIMITED

HE 62465

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of P. H. N. HOLDINGS LIMITED

POWER JAM PROMOTIONS LIMITED

HE 66554

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of POWER JAM PROMOTIONS LIMITED

POWER JAM PROMOTIONS LIMITED

HE 66554

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of POWER JAM PROMOTIONS LIMITED

A. PALOURTIS ESTATES LTD

HE 70117

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of A. PALOURTIS ESTATES LTD

THE ESCUDER CORPORATION LIMITED

HE 72323

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of THE ESCUDER CORPORATION LIMITED

FINELIGHT TRADING LIMITED

HE 77154

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of FINELIGHT TRADING LIMITED

PETLOKA LIMITED

HE 80531

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of PETLOKA LIMITED

M. B. R. INVESTMENTS LIMITED

HE 80965

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Assistant Secretary of M. B. R. INVESTMENTS LIMITED

BELIHAM LIMITED

HE 80967

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of BELIHAM LIMITED

NOLATCO LIMITED

HE 81396

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of NOLATCO LIMITED

PRACTIVEMCO LIMITED

HE 81962

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of PRACTIVEMCO LIMITED

TERRYDALE LIMITED

HE 82146

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of TERRYDALE LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument