ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΛΙΜΤΕΔ

Reg. Number:
HE 47417
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/02/92
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΕΞΙΜΟΝ

S 6718

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΕΞΙΜΟΝ

ΤΑΞΙ Α/ΦΟΙ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

S 10720

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is General Partner of ΤΑΞΙ Α/ΦΟΙ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

ONOUFRIOU ARCHITECTS

S 11060

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is General Partner of ONOUFRIOU ARCHITECTS

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 11107

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

SAN LYDIA TRADING

EE 25570

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Owner of SAN LYDIA TRADING

TUTTI-GUSTI

EE 29861

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Owner of TUTTI-GUSTI

FOTIOU AND ONOUFRIOU TRADING COMPANY LIMITED

HE 32144

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of FOTIOU AND ONOUFRIOU TRADING COMPANY LIMITED

ULTRAFLIGHT AVIATION LIMITED

HE 43239

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of ULTRAFLIGHT AVIATION LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΛΙΜΤΕΔ

HE 47417

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΛΙΜΤΕΔ

ΩΛΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 91401

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of ΩΛΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SHRI SHRI SHIVA LIMITED

HE 129403

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of SHRI SHRI SHIVA LIMITED

SHRI SHRI SHIVA LIMITED

HE 129403

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Secretary of SHRI SHRI SHIVA LIMITED

ΙΝΤΕΞ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 153935

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of ΙΝΤΕΞ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΝΤΕΞ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 153935

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is of ΙΝΤΕΞ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.K. ONOUFRIOU HOLDINGS LIMITED

HE 185921

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of A.K. ONOUFRIOU HOLDINGS LIMITED

A.K. ONOUFRIOU HOLDINGS LIMITED

HE 185921

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Secretary of A.K. ONOUFRIOU HOLDINGS LIMITED

A.O.O. CAR CLUB CY LTD

ΗΕ 392752

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of A.O.O. CAR CLUB CY LTD

A.O.O. CAR CLUB CY LTD

ΗΕ 392752

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Secretary of A.O.O. CAR CLUB CY LTD

ANDREAS ONOUFRIOU & SONS LTD

ΗΕ 405404

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of ANDREAS ONOUFRIOU & SONS LTD

ANDREAS ONOUFRIOU & SONS LTD

ΗΕ 405404

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Secretary of ANDREAS ONOUFRIOU & SONS LTD

MALINEB 1 LTD

ΗΕ 398748

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Secretary of MALINEB 1 LTD

CGS PREMIER CONSTRUCTION LTD

ΗΕ 388034

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ who is Director of CGS PREMIER CONSTRUCTION LTD

ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΦΕΡ ΝΙΚΗΣ

S 4687

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΦΕΡ ΝΙΚΗΣ

SWALLOW & SALAMIS CLOTHING INDUSTRY LIMITED

HE 10191

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of SWALLOW & SALAMIS CLOTHING INDUSTRY LIMITED

NIKI ANDREOU ART AND STYLE

EE 13424

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of NIKI ANDREOU ART AND STYLE

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΛΙΜΤΕΔ

HE 47417

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΛΙΜΤΕΔ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΣ & ΠΙΕΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52489

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΣ & ΠΙΕΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MANI OPTICS LIMITED

HE 85126

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MANI OPTICS LIMITED

P & N ATHLETICO BOUTIQUE LIMITED

HE 213278

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of P & N ATHLETICO BOUTIQUE LIMITED

P & N ATHLETICO BOUTIQUE LIMITED

HE 213278

Related to ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of P & N ATHLETICO BOUTIQUE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.