ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 47923
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/03/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

GRANT THORNTON

S 7152

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is General Partner of GRANT THORNTON

A.S.T GOLDEN TECHNOLOGIES AND ELECTRONICS

S 12227

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is General Partner of A.S.T GOLDEN TECHNOLOGIES AND ELECTRONICS

S.E.T SAVE ENERGY TECHNOLOGIES

S 12396

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is General Partner of S.E.T SAVE ENERGY TECHNOLOGIES

A & S COMPUMIZE IT SOLUTIONS

S 12443

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is General Partner of A & S COMPUMIZE IT SOLUTIONS

ZOOM PAVILION

EE 12691

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of ZOOM PAVILION

BORA-BORA BRASERIE

EE 12871

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of BORA-BORA BRASERIE

PH. ACHILLEOS HOTELS LIMITED

HE 13071

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of PH. ACHILLEOS HOTELS LIMITED

FREE SPIRIT GIFTSHOP

EE 15284

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of FREE SPIRIT GIFTSHOP

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΕΥΣΤΟΧΟ

EE 26116

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΕΥΣΤΟΧΟ

PHOTIOS ACHILLEOS DEVELOPERS LIMITED

HE 26920

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of PHOTIOS ACHILLEOS DEVELOPERS LIMITED

PHOTIOS ACHILLEOS DEVELOPERS LIMITED

HE 26920

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Secretary of PHOTIOS ACHILLEOS DEVELOPERS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34583

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34583

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35042

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.A. ACHILLEOS TRADING

EE 39927

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of P.A. ACHILLEOS TRADING

S.E.T SAVE ENERGY TECHNOLOGIES

EE 40109

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of S.E.T SAVE ENERGY TECHNOLOGIES

M.A ALL IN KIOSK

EE 40710

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of M.A ALL IN KIOSK

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.ΑΧΙΛΛΕΩΣ

EE 40840

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.ΑΧΙΛΛΕΩΣ

BLAUGRANA CAR WASH

EE 41577

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Owner of BLAUGRANA CAR WASH

TUNNEL LEATHER FASHION LIMITED

HE 41768

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of TUNNEL LEATHER FASHION LIMITED

PHOTONIO GENERAL TRADING LIMITED

HE 42952

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of PHOTONIO GENERAL TRADING LIMITED

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47923

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47923

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Secretary of ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ACH. ACHILLEOS TRANSPORT LIMITED

HE 55704

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of ACH. ACHILLEOS TRANSPORT LIMITED

VOULGAROS CO LIMITED

HE 56488

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of VOULGAROS CO LIMITED

A & P ACHILLEOS FINANCIAL CONTROLLERS LIMITED

HE 71700

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of A & P ACHILLEOS FINANCIAL CONTROLLERS LIMITED

M&A EVOLUZIONE HAIR & BEAUTY STUDIO LIMITED

HE 85530

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of M&A EVOLUZIONE HAIR & BEAUTY STUDIO LIMITED

M&A EVOLUZIONE HAIR & BEAUTY STUDIO LIMITED

HE 85530

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Secretary of M&A EVOLUZIONE HAIR & BEAUTY STUDIO LIMITED

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98342

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Secretary of ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

UMBRELLA COVER TRADING LIMITED

HE 104844

Potentially Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ who is Director of UMBRELLA COVER TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument