ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 47949
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/03/92
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

RENTAL K. PELIDES (ASSIOTIS)

EE 39226

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Owner of RENTAL K. PELIDES (ASSIOTIS)

ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47949

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Director of ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C PILIDES OPTICAL HOUSE LIMITED

HE 50583

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Director of C PILIDES OPTICAL HOUSE LIMITED

C PILIDES EYELAND LIMITED

HE 98961

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Director of C PILIDES EYELAND LIMITED

ASSIOTIS RENTAL K. A. PELIDES LIMITED

HE 131470

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Director of ASSIOTIS RENTAL K. A. PELIDES LIMITED

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ

EE 21504

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Owner of ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ

ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47949

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Director of ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47949

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ who is Secretary of ΡΑΔΙΟ ΑΣΣΙΩΤΗ Α/ΦΟΙ Α. ΠΗΛΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.