ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 48002
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/03/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΦΑΣΙΓΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1439

Potentially Related to MARIE ΣΕΒΕΡΗ\n for\n ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΣΕΒΕΡΗΣ who is Alternate Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΦΑΣΙΓΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

D. SEVERIS & SONS (KYRENIA) LIMITED

HE 48000

Potentially Related to MARIE ΣΕΒΕΡΗ\n for\n ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΣΕΒΕΡΗΣ who is Alternate Director of D. SEVERIS & SONS (KYRENIA) LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48002

Potentially Related to MARIE ΣΕΒΕΡΗ\n for\n ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΣΕΒΕΡΗΣ who is Alternate Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS OIL INDUSTRIES (KYRENIA) LIMITED

HE 48003

Potentially Related to MARIE ΣΕΒΕΡΗ\n for\n ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΣΕΒΕΡΗΣ who is Alternate Director of CYPRUS OIL INDUSTRIES (KYRENIA) LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΦΑΣΙΓΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1439

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΦΑΣΙΓΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.A.G.S. MUSIC

EE 19481

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of E.A.G.S. MUSIC

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33071

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE SILVERPALMS CAFE

EE 37864

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of THE SILVERPALMS CAFE

KRYSTAL HALL

EE 38828

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of KRYSTAL HALL

ΠΙΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42533

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΠΙΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

D. SEVERIS & SONS (KYRENIA) LIMITED

HE 48000

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of D. SEVERIS & SONS (KYRENIA) LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48002

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS OIL INDUSTRIES (KYRENIA) LIMITED

HE 48003

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of CYPRUS OIL INDUSTRIES (KYRENIA) LIMITED

SHAPACO TRADING LIMITED

HE 64294

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of SHAPACO TRADING LIMITED

VAYIASERVUS (NOMINEES) LIMITED

HE 78095

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of VAYIASERVUS (NOMINEES) LIMITED

BLINKERS LIMITED

HE 85161

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of BLINKERS LIMITED

BLINKERS LIMITED

HE 85161

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of BLINKERS LIMITED

GEORGE C. STAVROU MOTORS LIMITED

HE 96458

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of GEORGE C. STAVROU MOTORS LIMITED

EASYBROKER.COM LIMITED

HE 113880

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of EASYBROKER.COM LIMITED

EASYBROKER.COM LIMITED

HE 113880

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of EASYBROKER.COM LIMITED

G.S. CASH LINE LIMITED

HE 138607

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of G.S. CASH LINE LIMITED

ΜΟΡΦΙΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142925

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΜΟΡΦΙΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

BLINKERS TRADING LIMITED

HE 154079

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of BLINKERS TRADING LIMITED

S.G. CASH SERVICES LIMITED

HE 163624

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of S.G. CASH SERVICES LIMITED

S.G. CASH SERVICES LIMITED

HE 163624

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of S.G. CASH SERVICES LIMITED

AFALANA INVESTMENTS LIMITED

HE 214993

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of AFALANA INVESTMENTS LIMITED

K & G ALOUFIX LTD

HE 216848

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of K & G ALOUFIX LTD

HANNA INSTRUMENTS INTERNATIONAL HOLDINGS (CY) LIMITED

HE 265312

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of HANNA INSTRUMENTS INTERNATIONAL HOLDINGS (CY) LIMITED

MIRALAS CONSULTING LIMITED

HE 284023

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of MIRALAS CONSULTING LIMITED

G.A. STAVROU ESTATES LIMITED

HE 294889

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of G.A. STAVROU ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument