ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Reg. Number:
HE 502
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
25/01/52
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

HE 502

Potentially Related to ΑΚΗΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

FLORTINIA TRADING LIMITED

HE 118239

Potentially Related to ΑΚΗΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ who is Director of FLORTINIA TRADING LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 217417

Potentially Related to ΑΚΗΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

AE 502

Potentially Related to ΑΚΗΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

HE 502

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LIMITED

HE 19146

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LIMITED

I.G.S. CY-GUARD SECURITY SERVICES LIMITED

HE 73073

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of I.G.S. CY-GUARD SECURITY SERVICES LIMITED

I.G.S. CY-GUARD SECURITY SERVICES LIMITED

HE 73073

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of I.G.S. CY-GUARD SECURITY SERVICES LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΒΕΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134714

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΒΕΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREDIAM ESTATES LTD

HE 194481

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of ANDREDIAM ESTATES LTD

FIRST SELECT (CYPRUS) LIMITED

HE 199563

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of FIRST SELECT (CYPRUS) LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

AE 502

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

HE 502

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

HE 1509

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

HE 1509

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Secretary of OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

GEVO LIMITED

HE 2406

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of GEVO LIMITED

VENUS FINANCE & BUILDING COMPANY LIMITED

HE 2519

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of VENUS FINANCE & BUILDING COMPANY LIMITED

VENUS FINANCE & BUILDING COMPANY LIMITED

HE 2519

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Secretary of VENUS FINANCE & BUILDING COMPANY LIMITED

KP ESTATES LIMITED

HE 5407

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of KP ESTATES LIMITED

IGP (HOLDINGS) LIMITED

HE 9654

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of IGP (HOLDINGS) LIMITED

METALCO (COILS) LIMITED

HE 34233

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of METALCO (COILS) LIMITED

IGP & KP ESTATES LIMITED

HE 39240

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of IGP & KP ESTATES LIMITED

GEVO DOMICON LIMITED

HE 115070

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of GEVO DOMICON LIMITED

GEVO DOMICON LIMITED

HE 115070

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Secretary of GEVO DOMICON LIMITED

GERO TRADING LIMITED

HE 138172

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of GERO TRADING LIMITED

FRAKAPOR HOLDINGS LIMITED

HE 140166

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of FRAKAPOR HOLDINGS LIMITED

ΜΕΤΑΛΚΟ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 163146

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of ΜΕΤΑΛΚΟ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΤΑΛΚΟ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 163146

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Secretary of ΜΕΤΑΛΚΟ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

EE 1509

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

EE 1509

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ who is Secretary of OLYMPIC HOME SUPPLIES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument