ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 5023
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/01/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5023

Potentially Related to ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ who is Director of ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5023

Potentially Related to ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ who is Secretary of ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

HE 10794

Potentially Related to ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ who is Director of M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

HE 10794

Potentially Related to ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ who is Secretary of M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

CLELISTEL INVESTMENTS LIMITED

HE 76647

Potentially Related to ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ who is Director of CLELISTEL INVESTMENTS LIMITED

CLELISTEL INVESTMENTS LIMITED

HE 76647

Potentially Related to ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ who is Secretary of CLELISTEL INVESTMENTS LIMITED

ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5023

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

HE 10794

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

C.P.P. (ΓΕΝΙΚΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38755

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of C.P.P. (ΓΕΝΙΚΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MILOUCA MOTOR TRADING LIMITED

HE 40036

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of MILOUCA MOTOR TRADING LIMITED

MILOUCA MOTOR TRADING LIMITED

HE 40036

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Secretary of MILOUCA MOTOR TRADING LIMITED

W.M.K. WOLF MOTOR TRADING LIMITED

HE 48022

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of W.M.K. WOLF MOTOR TRADING LIMITED

CLELISTEL INVESTMENTS LIMITED

HE 76647

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of CLELISTEL INVESTMENTS LIMITED

CHERRY VALLEY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 112997

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of CHERRY VALLEY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5023

Potentially Related to ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of ΑΓ. Μ. ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

HE 10794

Potentially Related to ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of M. LOUCAIDES ESTATES LIMITED

S & M LOUCAIDES HOLDINGS LIMITED

HE 143200

Potentially Related to ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Secretary of S & M LOUCAIDES HOLDINGS LIMITED

ELLADOS CAR PARK S.L. LIMITED

HE 367405

Potentially Related to ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Director of ELLADOS CAR PARK S.L. LIMITED

ELLADOS CAR PARK S.L. LIMITED

HE 367405

Potentially Related to ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ who is Secretary of ELLADOS CAR PARK S.L. LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument