ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 50314
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

RAPID COURIER SERVICES

EE 16983

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Owner of RAPID COURIER SERVICES

G.C. PHOTO SHOP

EE 32848

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Owner of G.C. PHOTO SHOP

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Κ. 133A

EE 32875

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Owner of ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Κ. 133A

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50314

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

IKOS CIF LIMITED

HE 76303

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of IKOS CIF LIMITED

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86635

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΧΩΛΕΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99375

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΧΩΛΕΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΧΩΛΕΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99375

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΧΩΛΕΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MERCIDIA LIMITED

HE 100369

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of MERCIDIA LIMITED

G C CAR EXPORTS LIMITED

HE 149575

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of G C CAR EXPORTS LIMITED

C.E.L.A. CYPRUS ENVIRONMENTAL LAW ASSOCIATION LIMITED

HE 171309

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is of C.E.L.A. CYPRUS ENVIRONMENTAL LAW ASSOCIATION LIMITED

G.C. HOME PRO LIMITED

HE 189649

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of G.C. HOME PRO LIMITED

G.C. NEW WORLD GYM LTD

HE 198244

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of G.C. NEW WORLD GYM LTD

G.C. NEW WORLD GYM LTD

HE 198244

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of G.C. NEW WORLD GYM LTD

DAWLEY TRADING LIMITED

HE 236893

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of DAWLEY TRADING LIMITED

DAWLEY TRADING LIMITED

HE 236893

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of DAWLEY TRADING LIMITED

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Κ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 241709

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Κ. ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Κ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 241709

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Κ. ΛΙΜΙΤΕΔ

G & C SOLAR PARK LTD

HE 308738

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of G & C SOLAR PARK LTD

G.Y.P SOLAR PARK LTD

HE 308791

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of G.Y.P SOLAR PARK LTD

CELASTEF LIMITED

HE 311995

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of CELASTEF LIMITED

TARAPA AIFLNP LIMITED

HE 383910

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of TARAPA AIFLNP LIMITED

TELETRADE-DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD

HE 272810

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of TELETRADE-DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD

LITTLE KICKERS (CYPRUS) NSE

S 12134

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of LITTLE KICKERS (CYPRUS) NSE

LITTLE KICKERS (CYPRUS)

EE 36856

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of LITTLE KICKERS (CYPRUS)

SEMIO PRODUCTION LIMITED

HE 45790

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SEMIO PRODUCTION LIMITED

SEMIO PRODUCTION LIMITED

HE 45790

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of SEMIO PRODUCTION LIMITED

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50314

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50314

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PITCH LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.