ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Reg. Number:
HE 504
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
25/01/52
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

HE 504

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

TIMELESS INVESTMENT LIMITED

HE 110102

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Director of TIMELESS INVESTMENT LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

HE 504

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

E.N.K. THE FRANCHISE HOUSE LIMITED

HE 92141

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Director of E.N.K. THE FRANCHISE HOUSE LIMITED

HYDROTHERM (LIMASSOL) LIMITED

HE 119831

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Director of HYDROTHERM (LIMASSOL) LIMITED

ΣΝΑΠ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122279

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Secretary of ΣΝΑΠ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.A. SKY SYSTEMS LIMITED

HE 153924

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Director of E.A. SKY SYSTEMS LIMITED

SNAP SECURITY SERVICES LIMITED

HE 158018

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Secretary of SNAP SECURITY SERVICES LIMITED

SNAP DECORATING SERVICES LTD

HE 193535

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Secretary of SNAP DECORATING SERVICES LTD

BIG SOLAR CYPRUS LIMITED

HE 324319

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Director of BIG SOLAR CYPRUS LIMITED

BIG SOLAR CYPRUS LIMITED

HE 324319

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ who is Secretary of BIG SOLAR CYPRUS LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

HE 504

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

GRANT THORNTON

S 7152

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is General Partner of GRANT THORNTON

BASIC IDEA TRADING CO LIMITED

HE 71367

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of BASIC IDEA TRADING CO LIMITED

BASIC IDEA TRADING CO LIMITED

HE 71367

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Secretary of BASIC IDEA TRADING CO LIMITED

ASTON CORPORATE TRUSTEES (CYPRUS) LIMITED

HE 94239

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Secretary of ASTON CORPORATE TRUSTEES (CYPRUS) LIMITED

INDEXPRO INVESTMENTS LIMITED

HE 112415

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of INDEXPRO INVESTMENTS LIMITED

BENFLEET ENTERPRISES LIMITED

HE 136229

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of BENFLEET ENTERPRISES LIMITED

BLUESELANT TRADING LTD

HE 178385

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of BLUESELANT TRADING LTD

BLUESELANT TRADING LTD

HE 178385

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Secretary of BLUESELANT TRADING LTD

ACT AUDIT COMPANY LTD

HE 186980

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of ACT AUDIT COMPANY LTD

ACT AUDIT COMPANY LTD

HE 186980

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Secretary of ACT AUDIT COMPANY LTD

MOUZOURIS & POLYVIOU LIMITED

HE 256246

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of MOUZOURIS & POLYVIOU LIMITED

GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED

HE 267530

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED

APP AUDIT CO LTD

HE 379892

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of APP AUDIT CO LTD

APP ADVISORY LTD

HE 382605

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of APP ADVISORY LTD

APP ADVISORY LTD

HE 382605

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Secretary of APP ADVISORY LTD

CYPRUS CYBERSECURITY ORGANIZATION (CYCSO) LIMITED

HE 383488

Related to ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ who is Director of CYPRUS CYBERSECURITY ORGANIZATION (CYCSO) LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

HE 504

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΡΔΟΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

LORDOS APARTOTELS LIMITED

HE 4057

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΡΔΟΣ who is Director of LORDOS APARTOTELS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.