ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ) ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 50524
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/07/92
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΡΩΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ

S 4162

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is General Partner of ΡΩΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΡΙΦΑΑΤ

S 5042

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is General Partner of ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΡΙΦΑΑΤ

MEGA MOTORS AGENCY CO. LIMITED

HE 9355

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of MEGA MOTORS AGENCY CO. LIMITED

ΑΚΟΘΕΡΜ

EE 16428

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Owner of ΑΚΟΘΕΡΜ

KBABS

EE 21882

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Owner of KBABS

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΣΙΟΚΟΛΑ

EE 22336

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Owner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΣΙΟΚΟΛΑ

THE MONOCLE HOLIDAY LIMITED

HE 25594

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of THE MONOCLE HOLIDAY LIMITED

JASMINE PHOTO - VIDEO SOLUTIONS

EE 26973

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Owner of JASMINE PHOTO - VIDEO SOLUTIONS

STARLET (HOME & GIFTS) LIMITED

HE 29975

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of STARLET (HOME & GIFTS) LIMITED

NEWSLIGHT ADVERTISING LIMITED

HE 33567

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of NEWSLIGHT ADVERTISING LIMITED

NEWSLIGHT ADVERTISING LIMITED

HE 33567

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of NEWSLIGHT ADVERTISING LIMITED

ANDREAS GAVRIEL (ELECTRIC) LIMITED

HE 34674

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of ANDREAS GAVRIEL (ELECTRIC) LIMITED

PANORAMA BOOKMAKERS LIMITED

HE 42688

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of PANORAMA BOOKMAKERS LIMITED

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49387

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49387

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AKA PTINOPOLI LIMITED

HE 50208

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of AKA PTINOPOLI LIMITED

AKA PTINOPOLI LIMITED

HE 50208

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of AKA PTINOPOLI LIMITED

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ) ΛΤΔ

HE 50524

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ) ΛΤΔ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53493

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΟΝΙΒΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55011

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΟΝΙΒΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G. L. PETRALAND LIMITED

HE 66833

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of G. L. PETRALAND LIMITED

A & M PTINOPOLI LIMITED

HE 78075

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of A & M PTINOPOLI LIMITED

TYREX LIMITED

HE 83424

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of TYREX LIMITED

S. A. DOMOIKO LTD

HE 90568

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of S. A. DOMOIKO LTD

ANDREDEM TRADING CO. LIMITED

HE 92737

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of ANDREDEM TRADING CO. LIMITED

Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98511

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAMOCOM ENTERPRISES LIMITED

HE 99431

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of PAMOCOM ENTERPRISES LIMITED

P.W.T. LIMITED

HE 130186

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of P.W.T. LIMITED

ΛΟΙΖΟΥ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136175

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Director of ΛΟΙΖΟΥ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΙΖΟΥ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136175

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ who is Secretary of ΛΟΙΖΟΥ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.