ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 50788
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50788

Related to ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50788

Related to ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50788

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ who is Director of ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.