ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 50849
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

REIN HAUS (CYPRUS) LIMITED

HE 18978

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of REIN HAUS (CYPRUS) LIMITED

THENIEL SERVICES LIMITED

HE 25667

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of THENIEL SERVICES LIMITED

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50849

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

REIN HAUS SERVICE CO. LIMITED

HE 57853

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of REIN HAUS SERVICE CO. LIMITED

REIN HAUS SERVICE CO. LIMITED

HE 57853

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of REIN HAUS SERVICE CO. LIMITED

CONQUEROR HOLDINGS LIMITED

HE 75133

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of CONQUEROR HOLDINGS LIMITED

ECANISA JEWELLERY COLLECTIONS LIMITED

HE 84096

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ECANISA JEWELLERY COLLECTIONS LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 177239

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

GREFIA LIMITED

HE 201058

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of GREFIA LIMITED

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΛΤΔ

HE 327095

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΛΤΔ

E -C NATURAL HYDROCARBONS COMPANY LTD

HE 330755

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of E -C NATURAL HYDROCARBONS COMPANY LTD

E -C NATURAL HYDROCARBONS COMPANY LTD

HE 330755

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of E -C NATURAL HYDROCARBONS COMPANY LTD

E.M.I.A.S. EAST MED INVESTMENT ADVISORY SERVICES LTD

HE 344652

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of E.M.I.A.S. EAST MED INVESTMENT ADVISORY SERVICES LTD

ΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 377523

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΛΤΔ

PEAK CHEMICALS LIMITED

HE 11119

Related to ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑ who is Director of PEAK CHEMICALS LIMITED

ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23507

Related to ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑ who is Director of ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50849

Related to ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50849

Related to ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑ who is Secretary of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ACRYLSTONE LIMITED

HE 165618

Related to ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑ who is Director of ACRYLSTONE LIMITED

ACRYLSTONE LIMITED

HE 165618

Related to ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑ who is Secretary of ACRYLSTONE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.