ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 50855
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/08/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

S 6310

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50855

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50855

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

INFODESK LIMITED

HE 101889

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of INFODESK LIMITED

R. & C. KARKAS PAINTING LIMITED

HE 147110

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of R. & C. KARKAS PAINTING LIMITED

GEORGE LEON CONSTRUCTION & DEVELOPING LIMITED

HE 155830

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of GEORGE LEON CONSTRUCTION & DEVELOPING LIMITED

ONISIFOROS AND KOKOS SPARE PARTS LTD

HE 169963

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of ONISIFOROS AND KOKOS SPARE PARTS LTD

GEORGE LEONIDOU LIMITED

HE 175965

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of GEORGE LEONIDOU LIMITED

GEORGE LEONIDOU LIMITED

HE 175965

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Secretary of GEORGE LEONIDOU LIMITED

CKC BUSINESS CONSULTANTS LTD

HE 269078

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of CKC BUSINESS CONSULTANTS LTD

CKC BUSINESS CONSULTANTS LTD

HE 269078

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Secretary of CKC BUSINESS CONSULTANTS LTD

LADOSH LTD

HE 274250

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of LADOSH LTD

LAG XYLOFOURNOS LTD

HE 318667

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of LAG XYLOFOURNOS LTD

LAG XYLOFOURNOS LTD

HE 318667

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Secretary of LAG XYLOFOURNOS LTD

MAGIC DENT LTD

HE 372908

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of MAGIC DENT LTD

GEOLEO PROPERTIES LTD

HE 381412

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Director of GEOLEO PROPERTIES LTD

GEOLEO PROPERTIES LTD

HE 381412

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ who is Secretary of GEOLEO PROPERTIES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.