Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 51567
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/08/92
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

LELAPS MARINE SERVICES LIMITED

HE 24421

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of LELAPS MARINE SERVICES LIMITED

Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51567

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

NITELINE SUPPLIES CO LIMITED

HE 52516

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of NITELINE SUPPLIES CO LIMITED

PHOTIS SOCRATOUS LIMITED

HE 57932

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of PHOTIS SOCRATOUS LIMITED

M.M.R. TRADING LIMITED

HE 63004

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of M.M.R. TRADING LIMITED

BARGATE TRADING LIMITED

HE 65606

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of BARGATE TRADING LIMITED

TRANS-NAUTIKA LIMITED

HE 66414

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Director of TRANS-NAUTIKA LIMITED

GRAND CANYON HOLDINGS LIMITED

HE 70653

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of GRAND CANYON HOLDINGS LIMITED

LIPOLAR MANAGEMENT LIMITED

HE 71536

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Director of LIPOLAR MANAGEMENT LIMITED

VALMIN LIMITED

HE 314404

Potentially Related to INTERDICTA LIMITED who is Secretary of VALMIN LIMITED

GEORGE E. CHRISTODOULIDES LIMITED

HE 908

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of GEORGE E. CHRISTODOULIDES LIMITED

LOU- GEO ESTATE LIMITED

HE 1485

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of LOU- GEO ESTATE LIMITED

CROWN OF GRAPES PACKING CO. LIMITED

HE 2848

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CROWN OF GRAPES PACKING CO. LIMITED

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26814

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGE P CHRISTODOULIDES TRADING LIMITED

HE 30082

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of GEORGE P CHRISTODOULIDES TRADING LIMITED

G.C.I. (GEORGE CHRISTODOULIDES INSTITUTE) LIMITED

HE 39271

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of G.C.I. (GEORGE CHRISTODOULIDES INSTITUTE) LIMITED

SUNGREC TRAVEL LIMITED

HE 45433

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of SUNGREC TRAVEL LIMITED

Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51567

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

C.K. JEWELLERY LIMITED

HE 60305

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of C.K. JEWELLERY LIMITED

KRYPTON INVESTMENTS LIMITED

HE 62839

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of KRYPTON INVESTMENTS LIMITED

GITANIUM HOTEL MANAGEMENT LIMITED

HE 62840

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of GITANIUM HOTEL MANAGEMENT LIMITED

VENERIS NAVIGATION LIMITED

HE 62841

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of VENERIS NAVIGATION LIMITED

NIMBUS TRAVEL LIMITED

HE 62842

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of NIMBUS TRAVEL LIMITED

SILVER LINE JEWELLERY LIMITED

HE 85515

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of SILVER LINE JEWELLERY LIMITED

FAIRPLACE HOLDINGS LIMITED

HE 106844

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of FAIRPLACE HOLDINGS LIMITED

EMPRESIO LIMITED

HE 351528

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of EMPRESIO LIMITED

EMPRESIO LIMITED

HE 351528

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of EMPRESIO LIMITED

Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51567

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51567

Potentially Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of Γ.Ε.Δ.Δ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument