ΚΕΡΜΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 51909
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/10/92
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΕΡΜΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51909

Related to ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΙΡΚΑΣ who is Secretary of ΚΕΡΜΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Y & C QUALITY HOUSES LIMITED

HE 159615

Related to ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΙΡΚΑΣ who is Secretary of Y & C QUALITY HOUSES LIMITED

ΚΕΡΜΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51909

Related to ΜΑΡΙΑ ΤΙΡΚΑ who is Director of ΚΕΡΜΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.