Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 53007
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΚΙΝΗΤΑ Π. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1647

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΚΙΝΗΤΑ Π. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2966

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2966

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

INTEROPTIC TRADING LIMITED

HE 10484

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of INTEROPTIC TRADING LIMITED

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13904

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13904

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. THEOFANIDES EYE WORLD LIMITED

HE 47623

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of A. THEOFANIDES EYE WORLD LIMITED

A. THEOFANIDES EYE WORLD LIMITED

HE 47623

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of A. THEOFANIDES EYE WORLD LIMITED

Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53007

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ROCHESTER MEDICAL SERVICES LIMITED

HE 55882

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of ROCHESTER MEDICAL SERVICES LIMITED

T & C AMERICAN LUMBER HOMES LIMITED

HE 79854

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of T & C AMERICAN LUMBER HOMES LIMITED

A.E.M. CONSULTANTS LIMITED

HE 102992

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of A.E.M. CONSULTANTS LIMITED

ARKWRIGHT ENTERPRISES LIMITED

HE 192002

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of ARKWRIGHT ENTERPRISES LIMITED

INTERLENS COMPANY LIMITED

HE 227844

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of INTERLENS COMPANY LIMITED

INTERLENS COMPANY LIMITED

HE 227844

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of INTERLENS COMPANY LIMITED

THEOFANIDES OPTICIANS LTD

HE 378249

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of THEOFANIDES OPTICIANS LTD

THEOFANIDES OPTICIANS LTD

HE 378249

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of THEOFANIDES OPTICIANS LTD

Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53007

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ who is Secretary of Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53007

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of Ν. ΚΛΕΟΠΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument